Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Književnost i druge umetnosti - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Srpski (/Forum-srpski)
+---- Tema: Književnost i druge umetnosti (/Thread-knji%C5%BEevnost-i-druge-umetnosti)


Književnost i druge umetnosti - Maja - 16-03-2012 04:53 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD – umetnost i književnost

Svet oko sebe upoznajemo čulima, sliku sveta dobijamo preko utisaka, a umetnost je stvaranje novog sveta. Umetnost je duhovna delatnost koja stvara konkretne tvorevine prožete njegovim saznanjem o svetu, koristeći se maštom i oblikovanjem. U doživljaju umetničkog dela učestvuju emocije i misao i stvaraju estetski doživljaj. I nauka i umetnost imaju kao zajednički crtu - spoznavanje sveta. Nauka svoje postavke izlaže preko apstraktnih pojmova i služi se logičkim mišljenjem, te se shvata razumom. Umetnost svoje postavke izlaže kao čulno konkretne slike (predstave), koje sadrže emocije umetnika, a doživljavaju se čulima. Književnosti se pojavljuje kasno, jer kasno počinje i da se proučava. Termin je izveden od reči knjiga, kod nas je prisutan negde od sredine 19. veka, do tada su se koristili slični termini (npr. knjižestvo). Jezik je složena duhovna tvorevina koju koristimo u širem duhovnom kontekstu, a književnost dosta zavisi od jezika, jer ga koristi kao građu. Predodređenost književne reči je da bude ponovo pročitana. Za književno delo je bitno što je predodređeno da se više puta interpretira, pa se time i jezik drugačije koristi - mora da bude ponovljeno u nepromenjenom obliku, dok se informacija može preneti na više načina, pa se ne misli na izbor reči. ovo dovodi do razlike jezika iz književnog dela i jezika svakodnevice.

U svom najširem značenju umetnost predstavlja fizičku ekspresiju kreativnosti ili imaginacije, ali i mnogo više od toga. Umetnost i njen svet, u savremenom društvu, ne čini samo ono što vidimo, čujemo, čitamo, opipavamo, ono što percipiramo kao umetnički objekt, nego i ceo jedan "nevidljivi" svet znanja o umetnosti, o njenoj istoriji, jeziku, brzim i aktuelnim kretanjima. Umetnost, takođe, konkretno opstaje u društveno-istorijskom životu i kao splet institucija, gde spadaju akademije, izdavači, knjižare, galerije, muzeji, pozorišta, operske kuće, itd.

Sadržaj

UVOD – umetnost i književnost 3
1 Umetničko delo i društvena uslovljenost književnosti i umetnosti 5
2 Prožimanja književnosti, slikarstva i muzike 9
3 Književnost i nove umetnosti – dramska književnost i film 13
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18