Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Projekat istraživanja iz metodologije pedagogije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Projekat istraživanja iz metodologije pedagogije (/Thread-projekat-istra%C5%BEivanja-iz-metodologije-pedagogije)


Projekat istraživanja iz metodologije pedagogije - Maja - 23-02-2012 03:12 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Pedagog ima veliki značaj za školu.Svojim istraživačkim veštinama i umećem rešava različite probleme koji se svakodnevno javljaju u školi. U saradnji sa direktorom,nastavnicima doprinosi da škola potpunije i efikasnije ostvaruje svoje ciljeve i zadatke.
Razgovorom,savetima i neposrednim zajedničkim radom sa učenicima u školi,pedagog nastoji da sagleda,shvati i usmeri svaku vaspitnu aktivnost u ostvarivanju ciljeva i zadataka.Učenicima pomaže u savladavanju mnogih problema,kao i socijalizaciji ličnosti svakog učenika.
Glavne aktivnosti školskog pedagoga sastoje se u obavljanju brojnih istraživačkih aktivnosti u saradnji sa nastavnicima,učenicima i roditeljima učenika,a to sve u cilju unapređivanja i usavršavanja vaspitno-obrazovnog rada u školi.

U prošlosti kada je razvoj nauke i tehnike bio na samom dnu društvene lestvice,pedagog nije mogao da reši mnoge vaspitne probleme u školi jer nije raspolagao sredstvima koje bi mu olakšale rad i omogućile da uspešno sprovodi istraživanja u praksi.
Danas, u savremenom svetu, sa naglim razvojem naučno-tehnološke revolucije,školski pedagog poseduje mogućnost da se stalno usavršava,da permanentno uči i da raspolaže najnovijim tehnikama i instrumentima koje će mu omogućiti da uspešno obavlja različita istraživanja koja su ključ ka njegovom daljem napredovanju.
Metode,tehnike i postupci u radu stalno se menjaju i razvijaju,što stavlja školskog pedagoga u nove i izazovne pedagoške situacije.Zbog toga su pedagozi prinuđeni da stalno otkrivaju,procenjuju i razvijaju različite potencijale učenika u školi,pored toga pedagog upoznaje i otkriva svojstva sopstvene ličnosti.

Na koji će način školski pedagog iskoristiti mogućnosti koje mu se pružaju u radu zavisi od njegovog pedagoškog potencijala,veština i kompetentnosti da se u različitim vidovima usavršavaju kroz svakodnevni rad.
Da bi svoja istraživanja sproveo u delo,neophodno je da pedagog u školi ima adekvatne uslove za rad,posebnu prostoriju,istraživačke tehnike i instrumente jer je to uslov za njegovo dalje napredovanje.
Nedostatak instrumenata neophodnih za radne zadatke pedagoga u školi može znatno da utiče na kvalitet rada školskog pedagoga.Zbog toga je neophodno da škola bude opremljena savremenom tehnologijom,što nažalost u praksi nije uvek moguće.


SADRŽAJ

UVOD
I.TEORIJSKI PRISTUP PROBLEMU 4
1.1.PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE U RADU ŠKOLSKOG PEDAGOGA 5
1.2.ISTRAŽIVANJA U PRAKSI ŠKOLSKOG PEDAGOGA 6
1.3.PREGLED ISTRAŽIVAČKIH TEHNIKA I INSTRUMENATA U RADU PEDAGOGA 6
1.4.DEFINISANJE OSNOVNIH POJMOVA 8
1.5.Dosadašnja istraživanja 10
II.METODOLOŠKI PRISTUP PROBLEMU 11
1.Problem istraživanja
2.Predmet istraživanja
3.Cilj i karakter istraživanja
4.Zadaci istraživanja
5.Hipoteze istraživanja
6.Varijable istraživanja
7.Metode,tehnike i instrumenti istraživanja
8.Populacija i uzorak istraživanja
9.Organizacija i tok istraživanja
PRILOZI
Prilog 1 – Upitnik za pedagoge
Literatura