Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tim i timski rad kao faktori uspešnosti poslovanja organizacije - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Tim i timski rad kao faktori uspešnosti poslovanja organizacije - diplomski (/Thread-tim-i-timski-rad-kao-faktori-uspe%C5%A1nosti-poslovanja-organizacije-diplomski)


Tim i timski rad kao faktori uspešnosti poslovanja organizacije - diplomski - Maja - 19-01-2012 08:11 PM

100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

UVOD

Kadrovsko osposobljavanje organizacije u savremenim uslovima poslovanja postaje jedan od najvažnijih oblika upravljanja i razvoja ljudskih resursa. Tržišna orijentacija kompanija je da sve više svojih materijalnih resursa - novca, vremena, informacija i energije posvećuje obrazovanju i stalnom obučavanju zaposlenih. Menadžment sve više shvata da su kontinuirano obrazovanje i stručno usavršavanje jedan od najefikasnijih načina konkurentske prednosti, osnovna prednost kod ulaska u tržišnu utakmicu i nadmetanju sa konkurentskim i sličnim kompanijama. Ta saznanja su rezultat velikih i brzih promena u spoljnjem i unutrašnjem okruženju, gde savremene kompanije znanja ljudskih resursa stalno inoviraju, a sticanja novih stavljaju u pravi plan, smatrajući znanje osnovnim kapitalom i polugom razvoja. Brojna istraživanja ukazuju da konkurentne kompanije na Zapadu godišnje ulažu između 3 i 5% svoga prihoda na obrazovanje ljudskih resursa. Kod nekih su ta ulaganja i viša, ako je reč o promeni strategije, uvođenje programa poboljšanja kvaliteta i slično.
U svetu kojem težimo da se približimo znanje je postalo najvažniji ekonomski činilac: ono je glavni sastojak onoga što se kupuje ili prodaje i osnovni resurs sa kojim ljudi rade. Zbog toga ovo pitanje, u vreme kada nam se svetski standardi poslovanja iznenadno nameću kao uslov, više ne treba da predstavlja daleku akademsku i teorijsku raspravu koja nas ne "dotiče", već vrlo praktično i životno pitanje kojem naši menadžeri moraju da posvete dužnu pažnju. Vreme u kojem je više sredstava ulagano u cveće koje se nalazi u predvorjima poslovnih zgrada nego u ljude koji se u njima nalaze, treba da ostane zauvek za nama. Vreme sakrivanja i izgovora je prošlo, sada se treba suočiti sa odgovornostima koje nameće izgradnja moderne organizacije koja će biti konkurentna na globalnom tržištu.
Suočene sa stalnim promenama i nepredvidljivim poslovnim ambijentom, sve veći broj kompanija u svetu uvida da njihov najveći kapital nisu njihove nepokretnosti ili novac koji imaju u banci, već znanja koja poseduju njihovi zaposleni. Savremeni uslovi poslovanja preduzeća u kojima dominiraju izazovi i dinamične promene okruženja, kao i zahtevi za visokim radnim i drugim učincima - sve više opredeljuju preduzeća da češće i masovnije uvode timove kao fleksibilne organizacione oblike u proces svoga rada i poslovanja. Uvođenje timova i timski rad unose veliki broj promena u organizaciji, menjaju njen izgled i osobine. Iskustvo i praksa timskog rada doprinose smanjivanju hijerarhijskih odnosa u preduzeću, afirmisanju uloge, znanja i stručnosti pojedinaca i njihovog rada, stvaranju pozitivnu organizacionu klimu i viši stepen humanizacije odnosa među zaposlenima.


Sadržaj

UVOD
1 Menadžment ljudskih resursa 6
1.1 Upravljanje ljudskim resursima 6
1.2 Menadžment ljudskih resursa 7
1.3 Pojam i značaj upravljanja ljudskim resursima 8
2 Tim i timski rad kao faktori uspešnosti poslovanja organizacije 11
2.1 Šta je to tim u organizaciji kakvo je preduzeće? 11
2.2 Kako tim povećava produktivnost u jednoj organizaciji kakvo je preduzeće? 12
2.3 Vrste i klasifikacija timova 16
2.3.1 Formiranje i izgradnja timova 18
2.3.2 Planiranje tima 19
2.3.3 Izbor članova tima 19
2.4 Početak timskog rada 21
2.5 Prednosti i nedostaci timskog rada 22
2.6 Veza između motivacija i zadovoljstvo u radu i tima u organizaciji 24
2.6.1 Zadovoljstvo poslom i motivacija za rad 25
2.6.2 Motivacioni ciklus zaposlenih 28
2.6.3 Uticaj motivacije i njen odnos prema metodama rada 28
ZAKLJUČAK 33
LITERATURA 35