Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Skladistenje i priprema repe za proizvodnju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Skladistenje i priprema repe za proizvodnju (/Thread-skladistenje-i-priprema-repe-za-proizvodnju)


Skladistenje i priprema repe za proizvodnju - Vesnica - 13-05-2010 01:54 PM

Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima.

Šećerna repa (Beta vulgaris L.) član familije Chenopodiaceae je biljka čiji koren sadrži visoki sadržaj saharoze. Gaji se u komercijalne svrhe radi proizvodnje šećera u umereno kontinentalnim klimatskim područjima.
U većini umerenih klimatskih područja šećerna repa se seje u proleće i vadi u jesen. U proizvodnji šećera u svetu repa učestvuje sa oko 40 % a šećerna trska sa oko 60 %.
Glavni proizvod koji se dobija iz šećerne repe je biološki šećer čiji prinosi po ha mogu iznositi od 9-12 tona. Stoga šećerna repa zauzima prvo mesto po prinosima kalorija sa jedinice površine među svim ratarskim kulturama. Prinos korena šećerne repe može iznositi i preko 55 t/ha. Zabeleženi su pojedini rezultati prinosa kod individualnih porizvođača šećerne repe koji su iznosili i preko 120 t/ha.

Prvi put se pominje pre 4000. godina na slikama starih Egipćana. Uzgajana je kao povrće i kao hrana za stoku jos od antičkih vremena, a kasnije je počela da se koristi za proizvodnju šećera. 1590. godine, francuski botaničar Olivier de Serres izdvojio je slatki sirup iz šećerne repe, al nije bio u stalnoj upotrebi. Kasnije 1747. godine pruski hemičar Andreas Sigismund Marggraf uz pomoć alkohola izdvojio je šećer od repe ali njegova metoda nije počela da se koristi u komercijalne svrhe.
Njegov bivši učenik i naslednik Frantz Karl Achard počeo je sa selektivnim uzgojem sećerne repe kao hrane za stoku i pocetkom 19. veka njegova repa je dostigla 5-6% više saharoze, prevedeno u moderne vrednosti to je negde oko 20%. Pod pokoviteljstvom Frederick-a William III od Prusije otvorio je prvu fabriku sećera 1801 u Kunernu u Nemačkoj.

Zbog vremenskih uslova šećerna repa nije rasla ni napredovala kao na početku vegetacionog perioda, a poslednja tri merenja koja su obavili stručnjaci novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu pokazala su da ni u poslednjem periodu razvoja nije bilo poboljšanja, pa se proizvođačima preporučuje vađenje te kulture sa svih loših parcela (parcela s manjim brojem biljaka, zakorovljenih parcela, parcela s bolesnim biljkama).
Sasvim je opravdano što su šećerane počele s kampanjom, jer će prinosi biti veći sada nego kasnije. Pojedini proizvođači su ove godine ostvarili prinos od 60 tona repe i digestiju od oko 17 odsto, ali takvih je malo. U sušnim godinama uvek dolazi do izražaja pravilo "Kako je ko radio, takav će imati prinos". U toku 2005. i 2006. godine bili su dobri uslovi za proizvodnju, godine su bile rodne, pa to nije toliko dolazilo do izražaja.
Region Bačke, Srema i delimično Banata može da proizvodi koren šećerne repe po niskim cenama, kao i dosad, a da ipak ima koristi od toga. Ona se ne može upoređivati sa suncokretom i drugim biljnim vrstama, jer one nikada nisu bile rentabilnije od repe, ni kod nas, ni u svetu.
Ove godine repa je zasejana na 55.000 hektara oranica (lane na 70.000 hektara), ali ima dosta proizvođača koji nisu ugovorili proizvodnju ni s jednom fabrikom šećera. Pretkampanjske analize pokazuju da će natprosečnih prinosa biti na parcelama na kojim se radilo po savetima stručnjaka.