Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Internet i privatnost - hr - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Internet i privatnost - hr (/Thread-internet-i-privatnost-hr)


Internet i privatnost - hr - Dzemala - 11-08-2011 07:59 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Internet možemo definirati kao svjetsku komputersku kompjutersku mrežu, sastavljenu od velikog broja manjih, međusobno povezanih računalnih mreža,, koje omogućavaju prijenos inforamacija između kompjutera koji čine mrežu. Računala pojedincano, ali i kompjuteri koji čine računalnu mrežu, bez obzira na tip i načine umrežavanja, spajaju se na različite načine. S jedne strane, prosječni korisnik na internet se spaja najčešće pomoću modema, bez obzira o kojem se tipu modema radi (standardni - klasični modemi, ADSL modemi, i drugo), as druge strane, imamo veze kompjutera koji se obično zovu serveri, hotovi odnosno čvorišta, na koje kompjutere se spajaju prosječni korisnici. Ovi serveri su na različite načine međusobno umreženi, s tim da je jedan temeljnih uvjeta da poslužitelji međusobno budu povezani veoma brzim vezama, a što se najčešće postiže njihovim međusobnim povezivanjem, najčešće putem satelitskih veza, ili optičkim kablovima, s tim, što se neprekidno usavršavaju tehnologije koje omogućavaju sve veće i veće brzine prijenosa podataka.

Svaki server mora obavezno biti povezan sa još jednim kompjuterom, također velike snage, čiji je zadatak da usmjerava protok podataka kroz mrežu i ovi kompjuteri se nazivaju ruter. Usmjerivač ili usmernik (engl. router) je uređaj koji usmjerava podakovne pakete na njihovom putu kroz kompjuternu mrežu pri čemu se taj proces odvija na mrežnom sloju OSI modela. Usmjerivači su u osnovi računala specifične namjene. Danas najčešće govorimo o usmjerivačima u IP mrežama, jer je njihova najveća primjena upravo za potrebe najveće kompjuterne mreže danas - Interneta. Osnovni zadatak koji usmjerivači obavljaju je da za svaki paket koji pristigne na neko od mrežnih sučelja na usmjerivaču provjere odredišnu IP adresu, u svojoj tablici usmjeravanja pronađu gdje treba preusmjeriti taj paket te ga onda proslijede na odgovarajuće sučelje. . .

Sadržaj:

UVOD 3
1.1 Zaštita privatnosti pri internet transakcijama 4
1.2 Specifikum internet komunikacije - virtualna komunikacija 7
1.3 Oblici internet komunikacije 9
1.4 Zaštita privatnosti na internetu 12
1.5 Virtuelno okruženje i pretnje zaštiti privatnosti 14
1.6 Nadzor nad tehnologijama za nadzor 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20