Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Utjecaj lokacije na uspješnost poslovanja prodavaonice - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Utjecaj lokacije na uspješnost poslovanja prodavaonice (/Thread-utjecaj-lokacije-na-uspje%C5%A1nost-poslovanja-prodavaonice)


Utjecaj lokacije na uspješnost poslovanja prodavaonice - Dzemala - 10-08-2011 05:55 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Definicija riječi trgovina vodi porijeklo od engleske riječi commerce, koja najbolje opisuje taj pojam. U prijevodu, riječ commerce može označavati razne vrste društvenih odnosa, kao što su razmjena ideja, mišljenja ili osjećanja; a također i proces razmjene (kupnje i prodaje) dobara u općem smislu, uključujući i transport od mjesta do mjesta. Dakle, trgovina je, jednostavno, razmjena dobara i usluga, obično za novac. Prisutna je svuda oko nas u mnogo različitih oblika. Bilo da kupujemo svakodnevne potrebštine u dragstoru, ili da prodajemo stare stripove u svom dvorištu - sudjelujemo u trgovini, iz različitih kutova. Trgovina je proces razmjene robe i usluga.
Naziv potiče od slavenske riječi trg, po nekima od grčke riječi trgoše što bi u prijevodu značilo prijevara. Trgovina nije jedini nositelj robnog prometa, kojim se također bave i sami proizvođači, a donekle i sami potrošači.
Kao posebna gospodarska djelatnost, trgovina ima zadatak da svojim posredovanjem u prometu organizira redovnu razmjenu između proizvodnje i potrošnje. Svojom aktivnošću ona treba osigurati ponudu robe i usluga u količinama i asortiman u koje tržište traži, u vrijeme kada se traži i po cijenama i drugim uvjetima koje su kupci spremni prihvatiti.
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u litaraturi su egzistirala dva pojam trgovine. Prvi pojam se vezuje za engleske i francuske ekonomiste koji su polazili od socijalno-ekonomskih funkcija trgovine, a drugi za njemačku komercijalno - pravnu školu koju su privlačili pravni odnosno privatno-ekonomski elementi - kupnja i prodaja robe u cilju postizanja dobiti.
Hrvatska trgovina kao djelatnost se temelji na kapitalizmu. Kasnih 80-ih, na početku tranzicije iz socijalističke ekonomije, njena pozicija je bila na zavidnom nivou, ali su rat i privatizacija doveli do stagniranja i propadanja dijela industrije.
Hrvatsko tržište prostorno se proteže na 56 000 km2 i ima 78 stanovnika po m2 (u europskim državama je i preko 130 stanovnika po m2, gotovo dvostruko više), a omeđeno je s preko 3 000 km kopnene i morske granice. Ovakav opseg granice u nekom kvadratnom obliku podrazumijevao bi državu površine od preko 500 000 km2. Organizirati distribuciju u ovako oblikovanoj državi skupo je i troškovi distribucije moraju biti 3-4% maloprodajne cijene veći nego u zemljama jednostavnije geografije i veće naseljenosti...

SADRŽAJ:


1. UVOD 3
1. 2. ORGANIZACIJA TRGOVINE 4
1. 3. OSNOVNE ULOGE U TRGOVINI 4
1. 4. ELEMENTI TRGOVINE 4
2. RAZVOJ I FUNKCIONIRANJE TRGOVINE 5
2.1. RAZVOJ MALOPRODAJE 5
2.1.1. Primjer razvoja suvremene maloprodaje 6
3. LOKACIJA PRODAVNICE KAO UTICAJ USPEŠNOG POSLOVANJA 7
3.1. TEORIJA PROSTORNE HIJERARHIJE TRGOVINSKIH CENTARA 9
3.2. OPĆA TEORIJA INTERAKCIJE POJEDINIH SUBJEKATA TRGOVINE 9
3.3. LOKACIJA U TRGOVINI 9
4. ZAKLJUČAK 11
5. LITERATURA 12

SLIKE:

slika 1 8