Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ortačko društvo - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Ortačko društvo (/Thread-orta%C4%8Dko-dru%C5%A1tvo)


Ortačko društvo - Autor1 - 04-04-2010 09:08 PM

SADRŽAJ:

1. UVOD
2. POJAM ORTAČKOG DRUŠTVA
3. OSNIVANJE ORTAČKOG DRUŠTVA
4. PRAVNI ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA
5. UPRAVLJANJE ORTAČKIM DRUŠTVOM
6. PRAVA I OBAVEZE ORTAKA ORTAČKOG DRUŠTVA
7. PRESTANAK ORTAČKOG DRUŠTVA
8. ZAKLJUČAK
9. LITERATURA1. UVOD

Prema Zakonu o privrednim društvima postoje četiri pravne forme privrednih društava: ortačko društvo, komanditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo. U ovom seminarskom radu je obrađena tema Ortačko društvo.2. POJAM ORTAČKOG DRUŠTVAOrtačko društvo je nastalo u ranom srednjem vijeku sa početkom razvoja trgovine, i to prvo u gradovima sjeverne Italije u IX i X vijeku, da bi se razvilo u drugim zemljama svijeta. Ortačko društvo je privredno društvo koje osnivaju dva ili više fizičkih i pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene djelatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Ovo privredno društvo se uglavnom u slučajevima kada se radi o manjem privrednom subjektu, a lica koja ga čine su ortaci. Ortačko društvo ima nekoliko osnovnih karakteristika. Ortačko društvo karakteriše ugovorni način njegovog nastanka – ono nastaje na osnovu ugovora o osnivanju, koji treba da prihvate i potpišu svi njegovi osnivači, budući ortaci.


3. OSNIVANJE ORTAČKOG DRUŠTVA


Ortačko društvo mogu osnovati najmanje dva lica i to: dva ili više fizičkih lica, dva ili više fizičkih i pravnih lica, ili dva ili više pravnih lica. Osnivački akt ortačkog društva, mora uvijek biti sačinjen u pismenoj formi, iz čega proizilazi da je osnivački akt strogo formalan akt. Osnivački akt da bi bio punovažan, mora biti potpisan od strane svih njegovih osnivača. Ti potpisi ovjeravaju se na propisan način. Ugovorom o osnivanju ortačkog društva predviđaju se svi bitni elementi za osnivanje društva. Ugovorom se uređuju podaci o osnivačima, poslovno ime i sjedište društva, djelatnost, osnivački kapital, odnosno označenje vrste i vrijednosti uloga ortaka i druga pitanja bitna i karakteristična za ovo društvo. Zakonom nije predviđena obaveza za ulaganje novčanog dijela osnivačkog dijela kapitala koji bi osnivači morali uložiti, kao što je to predviđeno kod društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva. Međutim, Zakonom je uređeno šta ortak društva može, a ne mora unijeti u ortačko društvo. To može biti: novac, stvari, prava i drugo.


4. PRAVNI ODNOSI IZMEĐU ČLANOVA DRUŠTVA

Pravni odnosi između samih ortaka, kao i pravni odnosi ortaka sa društvom, uređuju se ugovorom o osnivanju društva i ugovorom ortaka društva, ako društvo ima takav ugovor. Ugovor o osnivanju društva, kao osnivački akt je obavezan. U suprotnom, ne bi se moglo osnovati ortačko društvo. Međutim, ugovor ortaka nije obavezan. Ortaci ga mogu, a ne moraju zaključiti. Ortak u ortačkom društvu nije obavezan da svoj ulog povećava iznad iznosa ugovorenog osnivačkim aktom. Takođe, ortak ne može smanjiti svoj ulog bez saglasnosti svih ostalih ortaka. Dobit ortačkog društva raspodjeljuje se među ortacima društva u skladu sa ugovorom o osnivanju društva. Takođe, ortaci ortačkog društva snose gubitak ortačkog društva, prema pravilima koja su utvrdili u ugovoru o osnivanju društva.