Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Akcioni potencijal - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Hemija (/Forum-hemija)
+---- Tema: Akcioni potencijal (/Thread-akcioni-potencijal)


Akcioni potencijal - derrick - 07-02-2014 12:36 AM

Uvod

Mozak je sačinjen od ćelija koje su specijalizovane za primanje, stvaranje i rasprostiranje informacija o telu i njegovom okruženju. Takve informacije moraju biti obrađene unutar nekoliko milisekundi, ali mogu biti i uskladištene kao sećanja koja traju godinama. Neuroni centralnog i perifernog nervnog sistema obavljaju pomenute funkcije stvaranjem složenih i naizmeničnih električnih impulsa i hemijskih signala. Ovo poglavlje je koncentrisano na opis tih impulsa i signala, kao i na način njihovog stvaranja i prenošenja.

Na kraju poglavlja dobićemo odgovor na pitanje kako električni impuls, nazvan akcioni potencijal, omogućava informacijama da putuju duž aksona nervne ćelije. Takođe će nam biti jasno kako se signali - i električni i hemijski - stvaraju u predelu sinaptičkih veza među neuronima. Sinapse dozvoljavaju prenos informacija spajanjem neurona u neuronsko kolo od kog zavisi fukcija neurona. Konačno, opisuju se složeni biohemijski signalni procesi koji se odigravaju u neuronima. Usvajanje ovih osnovnih znanja o nervnoj signalizaciji pruža osnovu za razumevanje promenljivosti mozga kroz iskustvo i upoznavanje sa višim kognitivnim funkcijama koje su obrađene u ostatku knjige .

Sadržaj:

Uvod 3
1 Akcioni potencijal 4
1.1 Jonska osnova akcionih potencijala 5
1.2 Jonske struje kroz memebrane nervnih ćelija 6
1.3 Rekonstrukcija akcionog potencijala 6
2 Dalekosežna signalizacija posredovana akcionim potencijalima 8
2.1 Refraktarni period 9
2.2 Povećanje brzine propagacije 9
3 Zbirni akcioni potencijal 10
Zaključak 11
Literatura 12