Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Južna Afrika - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Geografija (/Forum-geografija)
+---- Tema: Južna Afrika (/Thread-ju%C5%BEna-afrika)


Južna Afrika - derrick - 06-02-2014 11:40 PM

UVOD

Sva tri naseljena južna kontinenta, Afrika, Južna Amerika i Australija , u svome su severnom delu široki, a u juznom uski, te su svojim šiljcima upravljeni prema Južnom polu. Afrički južni šiljak najtuplji je i ne zalazi tako daleko na jug kao šiljci ostalih dvaju kontinenata, ali se afrički trup nastavlja u podmorskom grebenu daleko prema jugu. Afrika je između južnih kontinenata najsevernije položena. Njen se najveći deo površine nalazi u tropskom pojasu, severno od ekvatora, i manjim delom u severnom umerenom pojasu. Na sever se prostire do 37°20' severne širine, a na jug do 34°51' južne širine. Po svojoj geografskoj dužini Afrika se nalazi upravo južno od Evrope. Zapadni joj rt Kap Verde seže do 17°35' zapadne dužine, a istočni rt Ras Hafun do 51°28' istočne dužine. Njen središnji meridijan, 20. stepen istočne dužine, prolazi blizu Beograda, pa kada bi se Beograd i Zagreb spustili na jug po prilici za trideset stepena, bili bi upravo u središtu Afrike.

Na Gibraltarskim vratima Afrika je od Evrope udaljena samo 14 km, a kod Sicilije 138 km. Među njima je toplo Sredozemno more, koje povezuje afričko severno obalno područje s Južnom Evropom. S Azijom je Afrika vezana Sueskom kanalom, koji je prokopan godine 1869. Po svome geološkom i orografskom sastavu, pa klimi i po biljnom i životinjskom svetu, kao i po kulturi stanovništva, Afrika se nastavlja u azijskom poluostrvu Arabiji, s kojim je u nedavno geološko doba bila vezana.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Južna Afrika 4
1.2 Tropska Južna Afrika 6
1.2 Subtropska Južna Afrika 9
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16