Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Bezbedosni aspekti rada bankomata - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Bezbedosni aspekti rada bankomata (/Thread-bezbedosni-aspekti-rada-bankomata)


Bezbedosni aspekti rada bankomata - derrick - 30-08-2013 09:00 PM

UVOD

Ljudsko društvo je krajem prošlog i početkom novog milenijuma doživelo najbrže promene u svojoj istoriji. U ovom periodu promenjen je način obavljanja mnogih delatnosti, nastupile su promene u strukturi rada, na tržištu i u drugim oblastima. Time je industrijsko društvo evoluiralo u informatičko. Ovakve tehnologije omogućile su neuporedivo brži protok roba i usluga. Moderne tehnologije su uticale na značajne promene u oblasti platnog prometa. U strukturi sredstava plaćanja danas dominiraju plastični, elektronski, mobilni i virtualni novac. Trgovina i bankarstvo se u sve većem obimu odvijaju putem korišćenja kompjuterskih i telekomunikacionih mreža i uređaja baziranih na visokim tehnologijama. Ove promene neminovno su dovele i do novih oblika kriminala. Povećana je frekvencija vršenja krivičnih dela kojima se iz koristoljubivih motiva zloupotrebljavaju visoke tehnologije.

Rizici kojima su se bankarsko poslovanje i platni promet izložili zbog profita zahtevali su izmene zakonske regulative na međunarodnom i nacionalnom nivou. Nesporno je da bi visina štete bila mnogo velika da se ne primenjuje čitav niz bezbednosnih procesa i zaštitnih mera u cilju onemogućavanja i sprečavanja vršenja krivičnih dela kojima se zlouporebljavaju moderna sredstva bezbednosnog plaćanja. Iskustvo govori da se kriminalci vode idejom "najmanjeg rizika, a najvećeg profita". Oni paralelno sa razvojem novih tržišta u oblasti poslovanja platnim karticama vrše migriranje procesa zloupotreba istih.

Sadržaj

UVOD 3
1 Zloupotreba platnih kartica 4
1.1 Istorija platnih kartica 4
1.2 Bezbednost i zloupotreba platnih kartica 6
1.3 Elementi zaštite platnih kartica 9
2 Kriminal na bankomatima 11
2.1 Upotreba i rad bankomata 11
2.2 Kriminal na bankomatima 16
2.2.1 Krađa bankomata i lažni bankomati 16
2.2.2 Skimovanje 17
2.2.3 Libanske klopke 20
2.2.4 Lažna tastatura 20
3 Vrste zaštita bankomata i platnih kartica 21
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 29