Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uloga nastavnika u prevenciji grafitomanije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Uloga nastavnika u prevenciji grafitomanije (/Thread-uloga-nastavnika-u-prevenciji-grafitomanije)


Uloga nastavnika u prevenciji grafitomanije - derrick - 22-01-2013 09:24 PM

UVOD


Pisanje grafita na javnim površinama jeste pojava koja ima dugi istorijski tok. Grafiti su poznati još od antičkog doba. Koren riječi grafit potiče od grčke reči grafo – što znači pisati. Grafiti se ispoljavaju kroz tekstualne, likovne, znakovne poruke koje se ispisuju ili crtaju na javnim površinama i koji imaju za cilj da animiraju širu javnost. Postoje različite vrste grafita. Prema načinu iskazivanja mogu se podijeliti na zapise, crteže, murale, znakove, simbole ili njihovu kombinaciju (Đorđević, 2002). Oni mogu biti lični izraz ali i grupni ili supkulturni izraz. Prema sadržaju poruka ili crteža grafiti se dijele na ideloške, političke, vjerske, sportske, muzičke, umjetničke, humorističke, lične itd. Prema poruci u grafitima, mjestu njihovog oglašavanja i posljedicama koje izazivaju oni mogu biti zlonanamerni i devijantni ali i slobodoumni estetsko-umetnički.

Grafiti se povezuju sa subkulturnim grupama mladih i njihovo su sredstvo neformalnog izražavanja. Njima se često suprotstavljaju dominantnoj kulturi ali i (sve češće) politici. Grafiti su najeksplicitniji oblik implicitnih vrijednosti. Njima mladi iskazuju ono što javno ili odraslima nerado govore. Grafitima mladi pričaju o društvu (starijih). Zbog toga grafiti nose i pedagoške poruke pa su značajni u analizama svijesti i ponašanja mlade generacije. Postoje oni koji grafite definiraju ili kao oblik vandalizma ili, suprotno ‐ kao oblik umjetničkog izražavanja. Tome je najbolje doskočio Ruprecht Skasa‐Weiss koji kaže da grafiti nisu ni jedno ni drugo već oboje (Weiss, 1988: 18.). Sigurno je da se grafiti na spomenicima kulture, crkvama i drugim objektima od kulturnog značenja mogu tretirati kao vandalizam. Grafiti se mogu promatrati i kao oblik anonimnog izražavanja s kojim se (mladi) ljudi služe da nadoknade svoj komunikacijski izražaj.

Sadržaj

UVOD 3
1 Grafitizam kao vandalizam 4
2 Uloga nastavnika u prevenciji grafitomanije 11
2.1 Preventivne aktivnosti nastavnika 11
2.2 Pedagoške implikacije u analizama grafita 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17