Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Funkcije menadzmenta - diplomski - ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Funkcije menadzmenta - diplomski - ij (/Thread-funkcije-menadzmenta-diplomski-ij)


Funkcije menadzmenta - diplomski - ij - Dzemala - 18-04-2011 12:02 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.
Menadžment je izvršna funkcija upravljanja koja se provodi kroz planiranje, organiziranje, poticanje (vođenje), upravljanje ljudskim potencijalima i kontrolu. Svaka od navedenih funkcija ima vlastitu važnost za postizanje konkretnih ciljeva poduzeća jer veličina poslovne jedinice, kao i vrsta aktivnosti ne umanjuju potrebu za provođenjem svih funkcija menadžmenta.
Počevši od najosnovnije, funkcije planiranja koja obuhvaća utvrđivanje onoga što se želi odnosno mora napraviti i načina kako to najbolje napraviti. Znati što se zapravo želi u budućnosti izuzetno je važno, a uspješnog posla nema bez vizije razvoja, ali i realnog sagledavanja potrebnih aktivnosti za ostvarivanje postavljenih ciljeva.
Planiranje služi kao poveznica odnosno odskočna daska za uvid u sljedeću menadžersku funkciju – organiziranje. Da bi se planirani ciljevi ostvarili, potrebno je odrediti uloge ljudima koji rade zajedno što je ujedno i zadatak funkcije organiziranja. Funkcijom organiziranja utvrđuju se sve potrebne aktivnosti koje treba učiniti kako bi se uspostavilo nesmetano obavljanje poslova i postizanje postavljenih ciljeva. . .


OSNOVE ORGANIZIRANJA

Organiziranje je funkcija menadžmenta koja slijedi nakon planiranja, a tiče se određivanja uloga koje trebaju obavljati pojedinci u organizaciji. Pojam organizacijske uloge znači da ono što ljudi rade ima točno utvrđenu svrhu i cilj, znaju kako se njihov rad uklapa u rad skupine, te imaju potrebne ovlasti, informacije i opremu da izvrše zadatak. U tom smislu zaposlenici će unutar određene organizacije najučinkovitije raditi zajedno u timskom radu ako su dobro upoznati sa ulogama koje su im dodijeljene sukladno njihovim vještinama i sposobnostima. Sukladno tome organiziranje predstavlja oblikovanje i održavanje navedenih uloga koje da bi egzistirale i bile ljudima lakše shvatljive moraju sadržavati: provjerive ciljeve, jasnu predodžbu glavnih dužnosti ili aktivnosti i dogovoreno područje slobode odlučivanja ili ovlasti.
Dotičući se toga organiziranje se može podijeliti u šest osnovnih koraka:
a) utvrđivanje ciljeva,
b) formuliranje pomoćnih ciljeva, politika, planova,
c) ustanovljavanje i klasificiranje potrebnih aktivnosti,
d) grupiranje aktivnosti nužnih za postizanje ciljeva,
e) grupiranje svake grupe aktivnosti pojedinom menadžeru zajedno sa ovlastima nužnim za njihovo nadgledanje,
f) osiguranje koordinacije u organizacijskoj strukturi i to vodoravne i okomite. . .