Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Problemi pri istraživanju izbeglica sa Kosova i Metohije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Problemi pri istraživanju izbeglica sa Kosova i Metohije (/Thread-problemi-pri-istra%C5%BEivanju-izbeglica-sa-kosova-i-metohije)


Problemi pri istraživanju izbeglica sa Kosova i Metohije - Dzemala - 14-04-2011 05:42 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


.... U međuvremenu, veliki broj interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije, pronašao je smeštaj u kolektivnim centrima odnosno izbegličkim kampovima na teritoriji Republike Srbije. Januara 2002. godine na teritoriji Republike Srbije bilo je 388 kolektivnih centara u kojima je bilo smešteno 26.863 lica. Na dan 1. januara 2011. godine, na teritoriji Republike Srbije postoji 54 kolektivna centra u kojima je smešteno 4.101 lice. Od ukupnog broja kolektivnih centara na teritoriji Srbije van Kosova i Metohije nalazi se 37 kolektivnih centara sa 3.444 lica.

Predmet ovog rada biće problemi na koje se nailazi pri istraživanju izbeglica sa teritorije Kosova i Metohije koji su smešteni u ovom kampu odnosno izbegličkom kampu u Krnjači. Cilj rada je da prikaže i objasni neke od najznačajnijih problema.


Problemi pri istraživanju izbeglica sa Kosova i Metohije


Osnovni cilj istraživanja bio je dobijanje pregleda o uslovima života izbeglih lica sa teritorije Kosova i Metohije smeštenih u izbegličkom kampu u Krnjači. Međutim, istraživanjem su dotaknuta i druga pitanja, kao što su ona u vezi za nivoom integrisanosti u lokalnu zajednicu zatim i ona u vezi sa njihovim psihološkim stanjem i sl. Prvi problem sa kojim se istraživač susreo prilikom istraživanja jeste nepristupačnost terena. Do kolektivnog centra za smeštaj izbeglica u Krnjaci, prigradskog beogradskog naselja koje se nalazi u industrijskoj zoni, stiže se makadamskim putem duž koga se nalazi divlja deponija đubreta. Kamp je opkoljen žicom, okružen romskim naseljem i industrijskim postrojenjima. Montažne neokrečene barake tankih zidova u kojima su smeštene izbegličke porodice nižu se u redovima....

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Problemi pri istraživanju izbeglica sa Kosova i Metohije 3
ZAKLJUČAK 7