Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Logaritam i logaritamska funkcija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Logaritam i logaritamska funkcija (/Thread-logaritam-i-logaritamska-funkcija)


Logaritam i logaritamska funkcija - Dzemala - 08-04-2011 03:01 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U ovom maturskom radu, kao što i sam naziv kaže, biće obrađene sledeće oblasti: logaritamska funkcija i logaritamske jednačine. Međutim, verovatno bih pogrešio kada bih odmah počeo sa objašnjavanjem teme, a da prethodno ne kažem nekoliko osnovnih činjenica, a koje se tiču eksponencijalne funkcije. Pošto se tema ovog maturskog rada pre svega odnosi na logaritamske funkcije i jednačine, eksponencijalne funkcije neće biti detaljno obrađene.

Reč logaritam je kovanica dve grčke reči l o g o s (logos – ratio) i a r i t m o s (arithmos – broj). Tvorac ovog termina, kao i samog pojma logaritma je John Napier. U njegovim ranijim rukopisima mogao se susresti izraz ' veštački broj ' (artifical number).

Napier nije bio profesionalni matematičar već škotski lord, baron od Merchistona. Rođen je 1550 u Merchistonskom dvorcu u okolini Edinburgha, u vreme velikih borbi između katolika i protestanata u Škotskoj. O njegovoj ranoj mladosti zna se veoma malo. Iz pisma njegovog oca Archibalda, orkneyskom biskupu, može se naslutiti da je Napier neko vreme boravio u inostranstvu.

Sa trinaest godina pohađao je St. Andrew Univerzitet, gde se, kako on sam kaže, zainteresovao za teologiju. Verovatno je to bio razlog zbog čega je za svoje najveće delo smatrao The Plaine Discovery of the Whole Revelation of Saint John, gde je dokazivao da je rimski papa Antihrist, odnosno nevernik. Ipak, Napierova genijalnost se ipaik najsnažnije ispoljila kroz njegove matematičke radove.U Edinburghu, godine 1614, u delu Mirifici Logarithmorum Canonis Descriptio obznanjuje javnosti svoje otkriće.Mnogo pre, procenjuje se negde oko 1588, započeo je njegov rad na problemu logaritama. Ustvari, Napierova najveća preokupacija bila je trigonometrija. Ideja, koja ga je vodila ka rešavanju problema, je bila da pojednostavi množenje sinusa...

Sadržaj :

UVOD 3
1 Eksponencijalna funkcija 4
2 Pojam inverzne funkcije 6
3 Definicija logaritma 7
4 Osnovna svojstva logaritma 8
5 Logaritamska funkcija i njeno ispitivanje 9
6 Logaritamske jednačine 14
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 20