Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strategijsko planiranje -ij - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Strategijsko planiranje -ij (/Thread-strategijsko-planiranje-ij)


Strategijsko planiranje -ij - Dzemala - 21-02-2011 01:02 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Da bi preduzeće moglo upravljati svojim razvojem i oblikovati svoju budućnost u uslovima neizvesnosti, ono mora primenjivati strategijski menadžment. Strategijski menadžment se bazira na informacijama iz okruženja, njegova efikasnost bitno utiče na efikasnost preduzeća, on omogućava strateško odlučivanje kao i postavljanje i realizovanje strategije preduzeća. Pri definisanju i realizaciji strategija menadžment preduzeća mora voditi računa i o željama i zahtevima učesnika koji su bitno zaintresovani za sudbinu i dijelovanje preduzeća, to mogu biti: vlasnici, zaposleni, nosioci poslovanja, poslovnipartneri, konkurencija, banke, razna udruženja.

Tradicionalni pristup planiranja i upravljanja preduzeća uspješno je funkcionisalo sve do 70-ih godina, do tada su velika preduzeća dominirala malim, a poslovanje je bilo predvidljivo iz razloga sto je okruzenje bilo relativno stabilno, konkurenti su bili dobro poznati, promjene na finanskijskom tržištu skoro zanemarljive, cene skoro svih proizvoda i usluga stabilne, a ponašanje kupca i krajnjih potrošača očekivana.

Zahvaljujući intenzivnom razvoju novih proizvoda i tehnologije, otvaranje novih tržišta sve izraženiji zahtevi potrošača za novim proizvodima i uslugama dovodi nas do zaključaka da više nije bitna veličina preduzeća već brzina kojom se prihvataju nove tehnologije i dostignuća kao i spremnost preduzeća na promjene. Dinamika i karakter tih promjena upozoravaju da ne postoji adekvatna zaštita preduzeća od promjena koja ugrožavaju njegov opstanak i razvoj osim blagovremenog predvidjanja i prilagodjavanja promjenama. Brojni primeri propadanja preduzeća ili poslova zbog neblagovremenog prihvatanja promjena ili pak učmalosti na osnovu ubiranja plodova minulog perioda dovode do zaključka da 20. vek obeležava burne promjene koje je trebalo brzo prihvatiti kao osnovnu zakonitost i shvatiti da se uslovi poslovanja brzo menjaju, a stečene pozicije polako gube. Kada sve to sagledamo jasno se ističe potreba za Strategijskim menadžmentom kao i njegova važnost. Prema definiciji strateškog menadžmenta koja glasi: Strategijski menadžment je proces upravljanja svim resursima internim i eksternim činiocima poslovanja u cilju razvoja konkurentske prednosti i dugoročnih performansi preduzeća; jasno se ističe važnost koju strategijski menadžment ima. . .

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 STRATEGIJSKI MENADŽMENT 7
2 STRATEGIJSKO PLANIRANJE 8
2.1 Planiranje 9
2.2 Planiranje kao funkcija menadžmenta 10
2.3 Planiranje kao naučna disciplina 10
2.4 Planiranje kao proces 10
3 METODE STRATEGIJSKOG PLANIRANJA 11
3.1 SWOT analiza 11
3.2 Konstruiranje IFE matrice kroz identifikaciju snaga i slabosti 12
3.3 Konstruiranje EFE matrice kroz identifikaciju prilika i pretnji 13
3.4 Primer SWOT matrice 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 16