Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aktivnosti menadzera za ljudske resurse
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Obzirom na raznolikost uloga i mnoštva jednako tako raznolikih zahteva koji se nameću menadžeru, svi ćemo se složiti da menadžerski posao ne može obavljati bilo tko, već da je potrebna veoma kompleksna i zahtevna identifikacija i odabir veština, znanja, sposobnosti i osobnih obiležja koja menadžer treba imati, posebno u uslovima tranzicije.

Naime, uspešni menadžer bi trebao biti i uspješni vođa jer dok se menadžeri trude kontrolirati, planirati, komunicirati, koordinirati, dotle lideri motiviraju, stvaraju vizije, upravljaju promjenama i nadahnjuju. Stoga, osim stručnosti i znanja menadžer treba imati i sva obilježja kvalitetnoga i uspješnog vođe kako bi ostvario ciljeve organizacije slobodnom suradnjom i naporima suradnika.

Fenomeni koji dovode do promena, kao i oni koji nastaju samim promenama oduvek su bili višestruko povezani sa problemom modela upravljanja. U savremenim uslovima ova povezanost je posebno izražena. Svet (globalna zajednica) nalazi se u burnim, temeljnim, višeznačnim promenama koje podstiču velike izazove i iskušenja. U svetu današnjice odvijaju se procesi čiji su pravci, intenzitet i ritam bez presedana u prošlosti. Ovi procesi su nastali kao odgovor na energetske šokove iz sedamdesetih godina i postepeno su se širili na sve segmente ekonomskog, političkog, kulturnog i ukupnog društvenog miljea. Promene u okruženju zahtevale su i odgovarajujuća prilagođavanja i promene i privrednim organizacijama. Zaokret se desio sredinom osamdesetih godina kada su mnoge organizacije u SAD i Zapadnoj Evropi nastojale da se prilagode i reorganizuju pred naletom japanske konkurencije. Naime, pokazalo se da konkurentnost japanskih organizacija potiče iz njihove unutrašnje snage izgrađene na ljudskim resursima...

Aktivnosti menadžera

Unutar carinske ispostave Kruševac, nekoliko različitih kategorija uposlenika mogu imati menadžerske odgovornosti:
• finansijski menadžer;
• administrativni menadžer;
• menadžer higijene.
Svi ovi menadžeri imaju i funkcionalne i menadžerske uloge. Funkcionalne uloge se odnose na nemenadžerski dio njihovog posla. Kao primjer, predsjednici sudova moraju završavati posao na predmetima (funkcionalna uloga) ali u isto vrijeme imaju sveukupnu odgovornost za svoje sudove (menadžerska uloga); finansijski menadžer će raditi dio posla u finansijskom odjelu (funkcionalna uloga), a u isto vrijeme će upravljati odjelom (menadžerska uloga).
Menadžer je primarno odgovoran za:
1. Ispunjavanje zadatka
2. Stvaranje i održavanje tima
3. Razvijanje pojedinaca
Da bi svoj posao izvršavali efikasno, menadžeri se jednako fokusiraju na sva tri područja odgovornosti...

SADRŽAJ


Uvod 3
1 Aktivnosti menadžera 3
1.1 Odgovornosti menadžera 4
1.1.1 Eksterno komuniciranje 4
1.1.2 Planiranje 4
1.1.3 Organizacija 4
1.1.4 Vođstvo 4
1.1.5 Kontrolisanje i edukacija 4
1.2 Menadžerske uloge po Mintzbergu 4
1.3 Ključne odlike dobrog menadžera 5
1.4 Ko je menadžer? 6
1.5 Motivacija 7
1.5.1 TEORIJE MOTIVACIJE 9
1.6 Odlučivanje 9
1.7 DIGITALNO DIMENZIONIRANJE MENADŽMENTA 10
1.8 KONCEPTI MENADŽMENTA INTELIGENTNE ORGANIZACIJE 12
1.9 VISOKO POSTAVLJENI STANDARDI I PUNO POVERENJE U SVOJE LJUDE - PUT KOJI MENADŽERE VODI KA USPEHU! 13
Zaključak 15
Literatura 17
Referentni URL