Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ratovi ruza
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Oko Ratova ruža, upotreba samog termina za označavanje jednog perioda u engleskoj istoriji, izazivao je oštre polemike među istoričarima, učiteljima i dr., dugo vremena.
Naime, u XX veku došlo je do oštre reakcija protiv ovog mračnog i tradicionalnog pogleda. Sa potpunijim i dubljim razumevanjem politike poznog srednjeg veka, moderni naučnici pokušali su da razjasne građanski sukob na način na koji su ga mogli razumeti ljudi petnaestog veka, da izlože stvarna i prava politička pitanja, koja su izazvala građanski rat a ne da u istorijsko razmatranje projektuju sopstvene predrasude.
Rezultat je bio stvaranje mnogo manje cinične slike o političkom društvu petnaestog veka. Važnost borbi, broj učesnika u njima, broj žrtava – svetu tome pridavano je mnogo manje značaja.
Danas je dokazano da na većinu Engleza rat nije imao veliki uticaj.
Zla koja su pogađala društvo petnaestog veka postojala su i pre nego što su borbe počele. Građanski ratovi, su malo doprineli kako pogoršavanju ovih zala, tako i njihovom eleminisanju; ništa nisu promenili i imali su malo trajnijih posledica.
Pre svega, dokazano je da su ratovi imali zapanjujuće mali uticaj na englesku civilizaciju. Mirovne delatnosti – privreda, obrazovanje, verski život, književnost, arhitektura, slikarstvo – odvijale su se kao i ranije...

Ratovi ruža

Koreni građanskog rata


Henri V je verovatno bio najsposobniji kralj koji je ikada sedeo na prestolu Engleske. Pa ipak, i pored svih njegovih briljantnih uspeha u zemlji i inostranstvu, nasleđe koje je ostavio svojoj zemlji, imalo je sumorna obeležja. Kada je umro u Vensenu u avgustu 1422. godine u trideset petoj godini, nasledni prestola Engleske i Francuse bio je njegov maloletni sin Henri VI koi nija imao ni devet meseci pa je zemlja bila suočena sa najdužim maloletstvom u svojoj istoriji.

Ambiciozni rat za osvajanje Francuske koji je Henri V započeo 1415. godine bio je daleko od kraja i veći deo Francuske ostao je izvan njegove kontrole. Francuski ratovi već su opteretili englesku krunu teškim bremenom duga, koji se stalno uvećavao pod iscrpljujućim pritiskom tokom devedeset i dve godine ratovanja. Henrijeva preokupacija Francuskom sasvim ga je sprečila da se bavi uregentnim problemima bezakonja i nereda koji su pogodili njegovo englesko kraljevstvo.
Sve ove teškoće doprinele su iole neposredno, izbijanju građanskg rata trideset i tri godine kasnije. Kraljevo maloletstvo uvek je bilo plodno vreme za rađanje stranačkih sukoba, a nepostojanje efikasnog kralja neizbežno je smanjilo kraljevsku kontrolu nad već moćnom aristokratijom, čiji su mnogi članovi bili umešani u nadmetanje za sticanje pogodnosti koje nosi politička moć....

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Ratovi ruža 4
1.1 Koreni građanskog rata 4
1.2 Početak rata 7
1.3 Podeljeni Jork 1469. – 1471. godine 10
1.4 Jork i Tjudor 1483. – 1487. godina 11
1.5 Posledice Ratova ruža na englesku politiku i društvo 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16

Referentni URL