Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Stilovi loseg upravljanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz menadzmenta proizvodnje.

Adižesova knjiga o ovladavanju promenama obraća se svakom misaonom čoveku, jer njen osnovni princip - jasno shvatanje sudbonosnog značaja uzajamnog poverenja i poštovanja vredi ne samo pri upravljanju privrednim organizacijama, nego i u građenju porodičnog života i strukturiranju države. Glavnina ovog dela je ipak posvećena menadžmentu organizacija, u domenu privrede i drugih društvenih delatnosti. To je dobro, jer time počinje da zadovoljava visoko aktuelnu potrebu radikalnog inoviranja nauke i veštine upravljanja.”
Pred našim očima odvijaju se duboke promene u doktrini aplikaciji menadžmenta u svetu, pa neki autori govore o novoj eri, a drugi o revoluciji. Adižesovo delo je za nas u Srbiji posebno aktuelno jer se pod pritiskom izuzetnih poteškoća sve energičnije probija saznanje da je zajednički imenitelj svih naših nevolja nepriznavanje zakonomernosti i nepoznavanje praktično primenjivih, savremenih tehnika upravljanja, shvaćenog kao interakcija prognoziranja, planiranja, organizovanja, razvijanja ljudskih resursa, rukovodenja. U ovom seminarskom radu ću vam prikazati PAEI - četiri osnovna stila upravljanja – P, A, E i I tip – bez obzira da li govorimo o podređenima, sebi ravnima ili nadređenima.

1.1 Stilovi lošeg upravljanja

Stilovi upravljanja se takođe mogu odrediti u svetlu uloga odlučivanja prema tome koja je od osobina dominantna u donošenju odluka i u samoj ličnosti menadžera.
Po Adižesu ako jedna uloga isuviše dominira u odnosu na drugu dolazi do lošeg stila upravljanja. Tako se mogu definisati:
P - Usamljeni jahač je postao menadžer jer je "proizvođač rezultata” čiji su podređeni potrčkala a fokus je na pitanju sta da se radi, nikad nemam vremena i opire se svakoj promeni.
A - Birokrata je menadžer koji dolazi i odlazi sa posla tačno na vreme i gde mu podređeni klimaju glavom, čili je fokus je na pitanju kako se radi, čije je pimedbe "Oni to rade pogrešno" i koji neželi promene.
E - Palikuca je osoba kja stalno kreira nove ideje i projekte, spreman da uđe u rizik , podređeni mu se ulaguju se i opsednut je promenama.
I - Super sledbenik želi slaganje, sličnost, prihvatanje situacije bez konflikata, više sluša nego šta govori, podređeni ga obavestavaju, njegov fokus je na tomo ko radi, čije je pimedbe " Oni to nerazumeju" i čija je reakcija sačekajmo nije pravo vreme.
Beskorisan čovek nikada nemaju problema, sve prihvataju bez otpora, brinu se jedino za ocuvanje svoje pozicije i za svoje saradnike biraju beskorisne ljude.

1 UVOD 3
1.1 Stilovi lošeg upravljanja 4
2 MENADZERSKI STIL LOSEG UPRAVLJANJA 8
2.1 Menjanje menadžerskog stila upravljanja menjanjem pojedinca 9
2.2 Loš menadžment rađa, loše upravljanje menadžmenta 10
3 RAZLIČITI STILOVI UPRAVLJANJA 11
3.1 Poslovanja koja mogu da doprinesu nerazumevanju sagovornika 12
4 ZAKLJUČAK 14
5 LITERATURA 15
Referentni URL