Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ocenjivanje performansi zaposlenih - osnovi upravljanja ljudskim resursima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


OCENJIVENJE PERFORMANSI ZAPOSLENIH

Ocenjivanje performansi zaposlenih je proces organizovanog, kontinuiranog praćenja, vrednovanja, usmeravanja i prilagodjavanja njihovih rezultata i njihovog radnog ponasanja radi ostvarivanja organizacijskih ciljeva, a zasnovano je na odgovarajućim kriterijumima, metodama i sistemima procene. Performansa ili učinak definiše se kao merljiv rezultat koji je ostvaren ili kao ponašanje koje je nephodno za obavljanje odredjene aktivnosti u definisanom vremenskom periodu. Praćenjem, vrednovanjem i usmeravanjem performansi zaposlenih ostvaruju se dva veoma značajna cilja:
1. povećava se motivacija za rad
2. utvrdjuje se plan budućeg razvoja zaposlenih

Ciljevi praćenja i ocenjivanja radne uspešnosti

Osnovni cilj praćenja i ocenjivanja radne uspešnosti je podizanje opšte organizacione sposobnosti i ostvarivanje strategijskih ciljeva. Procena uspešnosti služi i za donošenje odluka u vezi sa nagradjivanjem, a isto tako podaci o uspešnosti stvaraju predstavu o potencijalima organizacije i njenoj konkurentskoj prednost. Procena performansi doprinosi i planiranju i razvoju individualne karijere. Praćenje i procenjivanje uspešnosti u interesu je i organizacije i zaposlenih. Zaposleni žele da dobiju informacije o svom radu kako bi znali kolika im je uspešnost i šta treba da preduzmu da bi povećali znanja i sposobnost u budućnosti. Interes organizacije je u dobijanju objektivnih i bitnih informacija o radnom ponašanju i radnoj uspešnosti zaposlenih, kako bi mogla da oceni svoje ukupne mogućnosti i definiše razvojne ciljeve u različitim oblastima i da donosi kvalitetne odluke u vezi upravljanja ljudskim resursima ...
Referentni URL