Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Leptir
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Predmet ovog rada biće izrada cvetne skulpture leptira. Ova tehnika poznata je pod nazivom „topiary“, što će biti malo detaljnije objašnjeno kroz primer leptira. Sam leptir predstavlja vrlo interesantan motiv, bogate simbolike, što predstavlja priliku da se pored kreativnih aktivnosti i nauče neke stvari. Pre svega, pod pojmom topijari podrazumeva se umetnost oblikovanja biljaka u razne geometrijske forme - kugle, kocke, životinje, šahovske figure... Topijari potiču još iz Starog rimskog carstva, a najveću primenu imali su tokom renesanse u Francuskoj, Engleskoj i Italiji, za uređenje vrtova zamkova i letnjikovaca.

Danas se ove forme mogu sresti i u privatnim vrtovima i bolje uređenim gradskim parkovima. Pri izboru biljaka za izradu topijara potrebno je poznavati biljne vrste, odnosno način i brzinu rasta. Po pravilu se koriste grmovi, četinari i stabla sporog i gušćeg rasta koji podnose jače orezivanje, kao što su lovor, šimšir, kalina, božikovina, tuja plikata, tisa, itd. Osim rezidbom određenih vrsta, lepi oblici mogu se dobiti i na druge načine, na primer povijanjem bršljana uz žičane skulpture. Bršljan će za kratko vreme da prekrije skulpturu dajući joj željeni oblik. Kako bršljan i dalje širi svoje grane, dovoljno ih je redovno orezivati da se ne bi izgubila forma. Lepo orezane biljke mogu se saditi i u ukrasne posude.

Sadržaj

UVOD 3
1 Simbolika leptira 4
2 Izrada skulpture 5
2.1 Izbor biljaka 5
2.2 Postupak izrade 8
Referentni URL