Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronska trgovina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, seminarski i diplomski radovi iz informatike.

-Elektronska trgovina (e-commerce, e-business, e-tailing, i-commerce) označava odvijanje poslovanja na web-u. Mada se u mnogim slučajevima e-trgovina i e-business koriste kao sinonimi, e-trgovina prvenstveno podrazumeva to da se određeni proizvod i usluge mogu poručiti na internetu, dok se e-business koristi za označavanje ukupnog prisustva na web-u, sto prirodno podrazumeva i segment (kupo)prodaje.
Za pronalazaca e-trgovine uzima se Ričard Sirs, koji je, 1886.godine, posrestvom telegrafa, svojim kolegama operaterima i železničkim radnicima rasprodao kontigent časovnika koji je kupio.Za nekoliko meseci, stekao je dovoljan kapital za otvaranje vlastite prodavnice, koja je kasnije presla u Sears kompaniju.

Prednosti elektronske trgovine su visestruke. Za dobavljače, osnovne pogodnosti odnose se na automatizaciju procesa i drasticno smanjene troskova, jednostavan i jeftin izlaz na svetsko trziste i efikasno održavanje komunikacije s kupcima putem elektronske pošte. Niži troškovi plasiranja proizvoda na tržište rezultuju nižim prodajnim cenama i vecom konkurentnošću u trci za kupcima, sto je narocito pogodno za mala i srednja preduzeca.Osim jeftinih proizvoda, kupci od elektronske trgovine mogu da očekivati i daleko raznovrsniji izbor i mogucnost brzog pretraživanja i odabiranja određenih ponuda, koje su dostupne na globalnom nivou. 24 časa tokom svih sedam dana u nedelji. Najvaznija pogodnost elektronskog poslovanja odnosi se na skromna inicijalna ulaganja (potrebni su računar, modem i pristup internetu) i globalizaciju tržista, koje vise ne poznaje geografske pojmove vremena.

Elekntronska trgovina svake godine mnogostruko se uvećava, pa neke procene ukazuju da će za nekoliko godina novčani obrt roba i usluga dostici iznos od nekoliko milijardi dolara. Sa tom vrstom trgovine i globalizacijom svetske trgovine, otvaraju se brojna pravna pitanja vezana za regulisanje elektronskog potpisa,kvaliteta proizvoda i usluga, zaštitu potrošača i intektualne svoine, ali i borbu protiv kompjuterskog kriminala.

Elementi elektronske trgovine

-Kao i u klasičnoj trgovini, i u elektronskoj su prisutni svi navedeni elementi:
1. Proizvod
2. Mesto
3. Marketing
4. Način za prijem narudžbina
5. Način za prijem novca
6. Isporuka
7. Mogućnost vraćanja proizvoda
8. Garancija
9. Tehnička podrška

Proizvod

-Elektronska trgovina može se posmatrati kao dodatak klasičnoj trgovini, odnosno novi vid obavljanja klasične trgovine, koja podrazumeva "klasične" proizvode (opet se u ovom kontekstu pod tim pojmom podrazumevaju i pravi, materijalni proizvodi i usluge). Razlikuje se samo način isporuke (naročito kada je u pitanju softver, kao proizvod na granici klasičnih proizvoda i usluga).

Mesto

-Mesto prodaje, u slučaju elektronske trgovine, je prvi element u kome se klasična i elektronska trgovina suštinski razlikuju. Kod elektronske trgovine, mesto prodaje je web-sajt,odnosno prostor za "prodavnicu" predstavlja deo web prostora. Kod ovog prostora zakoni fizike važe na sasvim drugačiji način, pošto je u pitanju ne-materijalni prostor: web-prodavnica jednako vidljiva i dostupna iz bilo koje tačke planete, njeno radno vreme je neograničeno, a njene reakcije na akcije kupca su uvek jednako brze. Sve ovo važi, naravno, ukoliko postoji odgovarajuća internet infrastruktura (telefonska veza,kablovski ili satelitski internet i sl, kao i ukoliko postoje dovoljno moćni resursi na strani servera, koji su u stanju da opsluže dovoljnno veliki broj korisničkih zahteva u jedinici vremena).Glavni nedostaci ovog pristupa trgovini su: još uvek nedovoljna prisutnost interneta u domaćinstvima, gledano u svetskim razmerama, i otpor ljudi prema učenju i novim tehnologijama.

Marketing

-Marketing je podjednako važan i za klasičnu i za elektronsku trgovinu.Cilj marketinga je povećanje saobraćaja kupaca kroz prodavnicu, i povećanje procenta posetilaca koji se odlučuju da kupe proizvod. Kao što je klasičnoj prodavnici potrebna reklama, tako je i elektronskoj prodavnici potrebno da korisnici interneta saznaju za njenu web adresu, da je posete i da saznaju šta prodavnica nudi.

Marketing je podjednako zahtevan i u slučaju klasične i u slučaju elektronske prodavnice, pri čemu i jednom i drugom tipu trgovine stoje na raspolaganju i elektronski (web) i klasični načini marketinga.

Prijem porudžbina

-Elektronska prodavnica obezbeрuje prijem porudžbina automatski, putem formulara na
web sajtu, i bez potrebe za osobljem koje bi se bavilo kontaktima sa mušterijama.
Princip naručivanja kod elektronske trgovine je sledeći: uvodi se pojam virtuelne
portošačke korpe (engl. shopping cart). Korisnik razgleda proizvode (koji su poređani po kategorijama), uz svaki proizvod mu se nudi da vidi detaljne specifikacije i sl. Takođe, u okviru prikaza svakog proizvoda postoji mogućnost "dodavanja" proizvoda u "korpu". To je obično izvedeno pomoću dugmeta (ili običnog linka, mada je dugme češće u praksi) sa natpisom "Add to Cart" ("Dodaj u korpu"). Kada posetilac klikne na to dugme, smatra se da se odlučio da kupi taj proizvod, i na serveru se o tome vodi evidencija. Posetilac (koga još uvek ne možemo nazvati kupcem) u svakom trenutku može pogledati trenutni sadržaj svoje korpe, i, ako tako želi, izbaciti određene (ili sve) proizvode. On nije dužan da plati sve dok ne donese konačnu odluku, i izabere link koji ga vodi ka naplati. Ovde već možemo videti prednosti elektronske trgovine nad klasičnom: korisnik, osim što to može činiti iz svog kreveta i sasvim nedolično obučen, može birati proizvod(e) polagano, svojim tempom. Izbor proizvoda može trajati i danima, u pauzama, jer se sadržaj korpe čuva sve dok ga korisnik sam ne poništi. Tako korisnik može dobro razmisliti o svom izboru, i biti siguran da je načinio pametnu kupovinu.

Prijem novca

-Plaćanje u elektronskoj trgovini može se vršiti na klasične načine (kao kod firme koja
prodaje putem telefona). Ipak, najefikasniji način plaćanja, najbrži u za korisnika najkonforniji, je plaćanje putem kreditne kartice. Meрutim, kako ovo podrazumeva kucanje broja kreditne kartice (što je izuzetno poverljiv podatak), i slanje tog broja preko interneta, za ovakvo plaćanje neophodna je visoka sigurnost. Zbog toga se proces elektronskog uplaćivanja ne sprovodi kao deo e-commerce sajta, već se taj deo procedure prepušta nekoj od banaka koja pruža uslugu elektronskog transfera novca.

Placanje putem Smart kartice

-Smart kartica je plastična kartica, koja po izgledu podseća na običnu kreditnu ili debitnu karticu stim da poseduje jedan detalj koji je odvaja od njih a to je integrisano kolo ili čip, na kome se nalazi procesor imemorija. Na čipu se na siguran način mogu čuvati odredjeni podaci.

Uvod___________________________________________2
Elementi elektronske trgovine_______________________3
Plaćanje putem smart kartice________________________4
Integracija poslovnog procesa u prezentaciju firme_______6
Najčešće prodavani proizvodi u elektronskoj trgovini_____7
Del-primer elektronske trgovine______________________8
Prednosti i nedostaci elektronske trgovine______________9
Mogućnost i ograničenja elektronske trgovine__________11
Lake i teske strane elektronske trgovine_______________12
Kako pokrenuti svoj e-commerce sajt_________________12
Affiliate programi________________________________13
Sadržaj_________________________________________14
Referentni URL