Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Anatomija i morfologija - seminarski na makedonskom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Вовед

Стоматногнатниот систем, органот за џвакање е анатомско физиолошка компонента на човековиот организам и преставува високо организиран комплекс составен од горна и долна вилица ( maxilla et mandibula ), забите ( dentes ), со потпорните ткива, виличните зглобови ( артицулатио темпоромандибуларис ), џвакалните мускули, крвните садови и нервите.

Сепак забите се составен дел на системот за џвакање и имаат бројни функции, за таа цел се приспособени одделни групи на заби со нивните анатомско – морфолошки карактеристики.
Правилниот редослед на никнувањето на одделни трајни заби е од големо значење за формирањето на правилната забна низа.
Времето на траење на мешаната дентиција е од VI до XII година од животот, а времето на трајната дентација започнува од XII година по испаѓањето на млечните канини и молари и по појавата односно избивањето на трајните канини, премолари и вторите молари.

КРАТКА СОДРЖИНА

1.Вовед
2. Видови заби кај човекот
3. Анатомија на усната празнина
4. Одбележување на забите = ( забни формули или шеми )
5. Анатомија на забите
6. Анатомија и морфологија на долен трет молар
7.Заклучок
Referentni URL