Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Proces formiranja tehnološke strategije u proizvodnom i uslužnom menadžmentu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.comUVOD


Strategijski menadžment predstavlja onaj dio filozofije poslovanja i upravljanja preduzeća čija vrijemenska dimenzija zahvata daleku budućnost. On definiše pravce i akcije kojim se preduzeće usmjerava i prilagođava promjenama vezanim za okruženje i tržište.

Da bi preduzeće moglo upravljati svojim razvojem i oblikovati svoju budućnost u uslovima neizvjesnosti, ono mora primjenjivati strategijski menadžment. Strategijski menadžment se bazira na informacijama iz okruženja, njegova efikasnost bitno utiče na efikasnost preduzeća, on omogućava strateško odlučivanje kao i postavljanje i realizovanje strategije preduzeća. Pri definisanju i realizaciji strategija menadžment preduzeća mora voditi računa i o željama i zahtijevima učesnika koji su bitno zaintresovani za sudbinu i djelovanje preduzeća, to mogu biti: vlasnici, zaposleni, nosioci poslovanja, poslovnipartneri, konkurencija, banke, razna udruženja.

Tradicionalni pristup planiranja i upravljanja preduzeća uspješno je funkcionisao sve do 70-ih godina, do tada su velika preduzeća dominirala malim, a poslovanje je bilo predvidljivo iz razloga što je okruženje bilo relativno stabilno, konkurenti su bili dobro poznati, promjene na finanskijskom tržištu skoro zanemarljive, cijene skoro svih proizvoda i usluga stabilne, a ponašanje kupca i krajnjih potrošača očekivana.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Informacijski sistemi u savremenom poslovanju 4
1.2 Informacijski sistemi i informacijske tehnologije 7
1.3 Uticaj okruženja na menadžment i IS 9
1.4 Upravljanje poslovnim procesima (BPM) 13
1.5 IS koji podržavaju menadžment u poslovnim sistemima 16
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 21
Referentni URL