Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nauka o industrijskom inženjerstvu i inženjerskom menadžmentu
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

U razvoju svake zemlje, sledstveno i regiona, ključna uloga pripada ljudskom faktoru. Stručni kadrovi, i tom kontekstu menadžeri su glavni inicijatori i nosioci razvoja. Prema procenama u najrazvijenijim zemljama Zapada u XXI veku menadžerski kadrovi će biti dominantan potencijal privrede i društva u celini.
Nasuprot aktivnostima u sferi obrazovanja rukovodećih kadrova kod nas, u svetu, prvenstveno u razvijenim zemljama, druga polovina XX veka obeležena je naglašenim intenziviranjem raznih oblika i sadržaja obrazovanja menadžera. Zavisno od zemlje zapažaju se rezlike, više ili manje izražene. U svakom slučaju, SAD prednjače u pogledu raznovrsnosti i masovnosti.

Sam nastanak industrijskog inženjerstva vezuje se za industrijsku revoluciju, kada je došlo do iznenadnog i naglog razvoja svih društvenih sfera. Industrijska revolucija dovela je do brzog razvoja proizvodnih procesa. Uvođenjem novih tehnologija, tehnoloških sistema, povećavanjem obima proizvodnje, usložnjavanjem postupaka rada, angažovanjem većeg broja radnika, javili su se mnogobrojni komunikacioni, organizacioni i upračvljački problemi. Potrebno je bilo da pojedinac poseduje znanje iz više naučnih oblasti: iz tehničkih, ekonomskih i humanističkih nauka, kako bi mogao na pravilan način da pristupi problemu, pronađe moguća rešenja, analizira rešenja i obezbedi implementaciju optimalnog rešenja.

SADRŽAJ

1. UVOD 3
2. POČECI INDUSTRIJSKOG INŽENJERSTVA I INDUSTRIJSKOG MENADŽMENTA 4
2.1. NAUKA O INDUSTRIJSKOM INŽENJERSTVU 4
2.2. NAUKA O INŽENJERSKOM MENADŽMENTU 5
3. UTICAJ ENERGETSKOG MENADŽMENTA NA RAZVOJ INDUSTRIJSKOG INŽENJERSTVA I INŽENJERSKOG MENADŽMENTA 7
4. ZAKLJUČAK 10
5. LITERATURA 11
Referentni URL