Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment neprofitnih organizacija - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Gotovi seminarski radovi na sajtu
http://www.maturskiradovi.net
Kontakt na e-mail: maturskiradovi.net@gmail.com


UVOD

Uzimajući u obzir širok i raznolik spektar načina organizovanja poslovnih aktivnosti u preduzećima i institucijama, veliki problem predstavlja strogo razgraničavanje između organizacija koje prave profit i potpuno neprofitnih organizacija. Suštinska razlika ipak postoji i ona se ogleda u tome što aktivnosti za pravljanje profita, u slučaju neprofitnih organizacija, ne predstavljaju primarni cilj, već je osnovna svrha sprovođenje njihove realne misije, iako marketing ne predstavlja tradicionalni elemjent u funkciji neprofitnih organizacija, usljed promjena u finansiranju iz fondova i povećane konkurencije, kod tih organizacija se razvilo interesovanje za prelazak sa koncepcije proizvoda/usluge na marketing koncepciju. Organizacije kojima se ne upravlja na način kojim se obezbeđuje primarno ostvarivanje profita za njihove vlasnike generalno se mogu svrstati u dva sektora: javni i privatni, gde znatno veći dio pripada javnom sektoru, iako takve organizacije u javnom sektoru kontroliše država i u tom smislu su odgovorne njoj, prije nego članstvu ili deoničarima, one se oslanjaju na sufinansiranje više subjekata: vlade, korisnika, donatora i sponzora, ili im je dodjeljen određeni nivo samostalnosti, a time i odgovornost za vlastiti budžet.

Postavljanje precizne definicije neprofitnih organizacija otežano je zbog toga što se mnoge takve organizacije, posmatrano u širem smislu, često angažuju u aktivnostima koje nesumljivo obezbeđuju zaradu (organizovanje kurseva i seminara, otvaranje maloprodajnih punktova, naplata kotizacija i sl.). Međutim, te organizacije se smatraju zaista neprofitnim ako se njihovo angažovanje u sprovođenju tih aktivnosti može svjesti na obezbeđivanje sredstava za postizanje njihovih osnovnih ciljeva, koji mogu biti: obezbeđenje višeg nivoa obrazovanja, zaštita interesa članova organizacije ili šire društvene zajednice, zadovoljenje potreba društva za kulturnim uzdizanjem, ublažavanje i ukidanje siromaštva itd.

Sadržaj

UVOD
1.1 Menadžment neprofitnih organizacija 2
1.2 Menadžment marketinga u neprofitnim organizacijama 6
1.2.1 Analiza potreba za marketingom u neprofitnim organizacijama 6
1.2.2 Ciljne grupe u neprofitnim organizacijama 7
1.3 Marketing strategije u neprofitnom sektoru 9
1.4 Marketing u obrazovanju 10
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL