Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Profesionalizacija poslovanja preduzeća Doo Belarus Agropanonka
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi.
65000 Gotovih radova spremnih za download.
Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.Sažetak

U ovom radu biće reči o profesionalizaciji poslovanja, kao izazovu porodične kompanije „BELARUS-AGROPANONKA” koja se nalazi u vlasništvu porodice Švonja. Nakon predstavljanja uspešnosti ove porodične firme, date su preporuke kakvu bi politiku trebalo da vodi porodica s osvrtom na profesionalizaciju u vidu nasleđivanja upravljačkog kadra. U daljem tekstu, dati su mehanizmi kojima bi porodica trebalo da se služi da bi firma došla do superiorinih performansi. Postavljaju se pitanja: koliki broj rukovodilaca koji nisu članovi porodice treba privući i koji je pravi momenat prelaska na profesionalizaciju poslovanja?
Ključne reči: profesinalizacija, izazov, menadžment, porodica, zaposleni.

UVOD

„BELARUS-AGROPANONKA“ je porodična kompanija koja se bavi uvozom, distribucijom i prodajom traktora, rezervnih delova, priključnih mašina, motornih ulja i maziva, sistema za navodnjavanje kao i proizvodnjom mašina za poljoprivredu i šumarstvo. Osnovana je 1991.godine sa sedištem u Novom Sadu. Osnivač-Dragoljub Švonja (generalni direktor). Registrovana je u agenciji za privredne registre kao D.O.O (Društvo sa ograničenom odgovornošću) pod rednim brojem 9817/2008 . Proširivanjem svojih delatnosti, „Agropanonka“ je vršila nekoliko preregistracija a poslednja je izvršena datuma 26.02.2008. godine čime je omogućena proizvodnja poznatih svetskih traktora „Belarus“ u saradnji sa istoimenom kompanijom na teritoriji Srbije. „Profesionalizacija poslovanja“ je pojam koji predstavlja pravi izazov za ovu kompaniju.

Sadržaj

UVOD
2. PROFESIONALIZACIJA KAO IZAZOV KOMPANIJE „BELARUS-AGROPANONKA“ 1
3. PREPORUKE U VEZI SA PROFESIONALIZACIJOM MENADŽMENTA 2
3.1. MEHANIZMI IZLASKA ČLANOVA PORODICE 3
3.2. MEHANIZMI USKLAĐIVANJA INTERESA MENADŽERA
I VLASNIKA BIZNISA 3
4. IZVRŠENJE OCENE I UNAPREĐENJA 4
5. PRIVLAČENJE VELIKOG BROJA RUKOVODILACA KOJI NISU
ČLANOVI PORODICE 5
6. “TAJMING” PRELASKA NA PROFESIONALNI MENADŽMENT 8
7. ZAKLJUČAK 8
REFERENCE 9
Referentni URL