Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Važnost branda za poslovanje tvrtke - diplomski - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
100% Kvalitetni diplomski radovi. 65000 Gotovih radova spremnih za download. Gotovi seminarski i diplomski radovi, izrada novih unikatnih seminarskih.

Upravljanje i koordiniranje čitavim procesom komunikacije proizvođač-krajnji kupac zahtijeva primjenu integrirane marketinške komunikacije, koja proizvodi snažniju poruku i omogućuje bolje prodajne rezultate. Ona prisiljava menadžment razmišljati o načinima na koje kupac dolazi u kontakt s organizacijom i obuhvaćati različite ponude jedne organizacije i poruke koje ona šalje, a koje proizlaze iz njenih aktivnosti. Već je rečeno da integrirana marketinška komunikacija treba povećati mogućnost organizacije da dosegne do svojih ciljnih skupina pravim porukama, u pravom trenutku, na pravom mjestu. Ona omogućuje promatranje cjeline promotivnog procesa, umjesto fokusiranja samo na pojedine instrumente, kao i koordinaciju aktivnosti promocije i kombiniranje najboljih osobina različitih instrumenata, koji će kroz integraciju aktivnosti i poruka, utjecati na potražnju i prodaju.

Integrirana marketinška komunikacija može biti usmjerena ka različitim ciljnim skupinama (odnosno, njene aktivnosti moraju obuhvatiti kako unutarnju, tako i eksternu javnost), može imati različite ciljeve, vjerojatno je da će postojati više poruka upućenih javnosti, ali te poruke moraju biti usklađene, konzistentne i komplementarne. One mogu biti različite, ali nikako ne smiju biti kontradiktorne - moraju se nadopunjavati.

Integracija, stoga, zahtijeva strateško planiranje na najvišoj razini i odličnu unutarnju komunikaciju. Međutim, dobro isplaniran i brižljivo proveden program marketinških komunikacija ne može, sam po sebi, da jamči uspjeh - on će nužno ovisiti o uravnoteženosti svih instrumenata marketing miksa. Neophodno je istaknuti i važnost iskustva, naročito ukoliko je ono obogaćeno stalnim testiranjem i mjerenjima, u neprekidnoj potrazi za boljim rezultatima.

Proizvod i brend predstavljaju značajan element marketing programa. U međunarodnom marketingu vidljiva je razlika između proizvoda i marke. Proizvod je sve ono što se nudi na međunarodnom tržištu, a ima sposobnost da zadovolji potrebe potrošača. Marka predstavlja efikasno i efektivno sredstvo kojim međunarodno orijentirano poduzeće razlikuje vlastitu ponudu od ponude međunarodnih konkurenata. Rukovanje i brandom predstavlja svojevrsni izazov u implementaciji aktivnosti marketinga. Ovi izazovi odnose se na donošenje nužnih odluka tijekom životnog ciklusa proizvoda i marke, zatim odlučivanje vezano za planiranje i razvoj novih proizvoda, inoviranje postojećih proizvoda, izgrađivanje marke proizvođača i privatnih marki, donošenje odluka o ekstenziji i širenju brenda, ali isto tako i realiziranje kobrendiranja , i konačno donošenje odluka o izgradnji globalnog brenda.

Koristi brenda u marketingu ostvaruju i proizvođači i potrošači. Efekti izgrađenog brenda proizlaze iz vrijedne, ali neopipljive imovine kojom marketing menadžeri sve pažljivije upravljaju. Suvremena praksa marketinga jasno pokazuje da postoje značajne razlike u ostvarivanju tržišnih rezultata proizvoda i izgrađenog brenda, što dalje implicira na postojanje realne tržišne vrijednosti marke. U procesu brendiranja poduzeće odlučuje o tome koje elemente marke primjenjuje u ponudi određenog proizvoda. Ukoliko je u ponudi orijentiranog poduzeća zastupljen portfelj proizvoda i marki, marketing menadžeri donose odluke o načinima pokrivanja pojedinih segmenata međunarodnog tržišta, zaštiti intelektualnog vlasništva na tržištu, izgrađivanju imidža i tržišnom pozicioniranju. Na kraju, proizvod i brend u marketingu otvaraju i određena etička pitanja, prije svega u smislu zaštite prava potrošača i preuzimanja društvene odgovornosti orijentiranih poduzeća. Osnovna etička pitanja vezana su za sigurnost proizvoda i marke tijekom uporabe, planiranu zastarjelost, pravo potrošača na slobodan izbor, pravo potrošača na potpuno informiranja, i dr..


Sadržaj:
UVOD 3
1.1 Brand i brandiranje proizvoda 4
1.2 Elementi i vrste brenda 5
1.3 Važnost branda u međunarodnom marketingu 8
1.4 Proizvod u međunarodnom marketingu 8
1.5 Marka u međunarodnom marketingu 10
1.5.1 Izazivačka pozicija na ino tržištu 12
1.5.2 Pozicija sljedbenika na ino tržištu 12
1.5.3 Pozicija "niša" tvrtka na međunarodnom tržištu 13
1.6 Odnos proizvoda i branda u međunarodnom marketingu 13
2 Specifičnosti brand marketinga na tržištu Hrvatske 15
2.1 Klasifikacija brandova 17
2.2 Trade mark 18
2.3 Brand pozicioniranje ino kompanija u Hrvatskoj 20
2.3.1 Upravljanje marketing kanalima 20
2.3.2 Dizajn kanala marketinga 23
2.3.3 Zahtjevi potrošača i odgovor marketinga 25
2.3.4 Važnost isporučene vrijednosti kanala marketinga 29
ZAKLJUČAK 30
LITERATURA 31
Referentni URL