Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poreski sistem rs - porezi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski. seminarski i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

PORESKI SISTEM

FISKALNA POLITIKA

Iako je kapitalizam u početku bio zasnovan na nemešanju države u privredne poslove, pokazalo se da su državne intervencije ipak neophodne. Kapitalizam je bio nemoćan da se samostalno izvuče iz svake krize u koju zapadne. Iz tog razloga kapitalističke države još od tridesetih godina prošlog veka počinju da preduzimaju efikasne mere, sa ciljem obezbeđivanja stabilnog privrednog razvoja i pune zaposlenosti.
Postoji nekoliko metoda koje kapitalistička država koristi za sprovođenje određenih mera, koje podrazumevaju ulaganje državnog novca u one grane proizvodnje za koje je privatni kapital manje zainteresovan ili uopšte nezainteresovan. Time država podstiče povećanje efektivne tražnje. Prva u nizu metoda jeste aktivna budžetsko-poreska politika, ili, kraće, fiskalna politika.

BUDŽET

Budžet predstavlja novčani predračun države. To je najčešće jednogodišnji dokument i njega priprema ministarstvo finansija u saradnji sa drugim ministarstvima, dok ga usvaja skupština u obliku zakona. Budžet ima karakter finansijskog plana države za jednu godinu. To je neka vrsta prognoze koliko će novca država dobiti naplatom javnih prihoda i koliko će joj novca biti potrebno za sve planirane rashode. Sadržaj državnog budžeta obično čine razvijeni spisak prihoda i rashoda, zajedno sa njihovim planiranim iznosima za sledeću godinu, kao i pratećim procesnim i sličnim odredbama.

Budžetski bilans predstavlja razliku između državnih prihoda i državnih rashoda. bilans budžeta = državni prihodi – državni rashodi

U ekonomskoj teroriji razlikuju se tri kategorije budžeta. Stvarni ili realni budžet registruje stvarne prihode i rashode države u određenom periodu.
Referentni URL