Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Doprinos studenata učiteljskog fakulteta zaštiti čovekove životne sredine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


На пут науке човека је довела радозналост. У основи радозналости је жеља за знањем. Захваљујући способности да памти, расуђује и говори, човек је све мање и мање зависио од ћуди природе, а све више од онога што би о природи сазнао.

То не значи да је човеков живот потпуно независан од живота осталих живих бића на Земљи. Напротив, веома зависи. Наука која проучава ту и многе друге зависности зове се екологија.

Екологију је 1869. као биолошку дисциплину, у оквиру зоологије, основао немачки научник Ернест Хекел. Нова наука добила је име склапањем две старогрчке речии: oikos и logos. Прва реч значи дом, домаћинство, пребивалиште а логос значи наука. По свом изворном значењу екологија је, дакле, наука о домаћинству живих бића. Она се бави изучавањем односа који постоје између разних биљака, животиња и њиховог домаћинства, односно њихове околине. Бави се и истраживањем односа који настају између човека и средине у којој он живи.

ЕКОЛОГИЈА ЈЕ НАУКА О ОДНОСИМА ЖИВИХ БИЋА ПРЕМА НЕЖИВОЈ И ЖИВОЈ ПРИРОДИ.

Екологија нам осветљава пут ка тајнама живе природе и показује све скривене везе које постоје између живих бића и средине у којој живе. Њен циљ је да дође до закона који ту владају, јер је недовољно познавање еколошких законитости често доводи до великих и непоправљивих штета за људско друштво. Да не бисмо у будућности чинили грешке, нужно је да упознамо природу и њене законе. Тако ћемо најбоље схватити зашто се каже: чувајући природу, штитимо себе. ..


Referentni URL