Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj cena na efikasnost i efektivnost organizacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Predmet ovog rada biće AD ''Igma Uljma'', preduzeće koje se bavi proizvodnjom, eksploatacijom i prometom građevinskog materijala i nemetalnih mineralnih sirovina.


Istorijat firme - organizacije

1907. Viljem Glojer osnovao je ciglanu u Uljmi.
Od 1945. godine Ciglana u Uljmi prelazi u vlasništvo Autonomne Pokrajine Vojvodine. Ciglana u Uljmi nosila je naziv Industrija cigle i crepa ''Boško Vrebalov''.

Ciglana je radila kao samostalna radna organizacija sve do juna 1969. godine kada je ušla u sastav PD ''Ogled'' u Uljmi.
Od 1. januara 1970. godine Ciglana posluje u sastavu PIK ''Vršački ritovi'' Vršac OOUR ''IGM'' u Uljmi.
Godine 1972. počela je priprema za rekonstrukciju Ciglane.
1973. godine izgrađena je nova prerada i oblikovanje proizvoda i izgrađen početni sušni prostor.
1980. godine izgrađena je još jedna Fabrika za proizvodnju fasadne cigle čime je udvostručen kapacitet.

Od 1980. godine Ciglana posluje u sastavu SOUR PIK ''Agropanonija'' RO ''IGM'' Uljma.
1973. do 1990. direktor je Siljanovski Tanasije
1990. godine izvršen je obimniji tehnički napredak

Danas je to akcionarsko društvo za proizvodnju i promet građevinskog materijala i nemetalnih mineralnih sirovina. AD Indrustrija građevinskog materijala ''IGMA'' Uljma se bavi i prometom građevinskog materijala potrebnog za izgradnju objekata ...

SADRŽAJ


UVOD 2
1.1 Istorijat firme - organizacije 2
1.2 Proizvodni program 3
1.3 Organizaciona struktura 4
1.4 Grubi finansijski pokazatelji 5
1.5 Broj zaposlenih i kvalifikaciona struktura 7
2 OPIS UOČENIH PROBLEMA 8
2.1 Postojeći način rada sa osvrtom na budući problem 9
2.2 Opis uočenih problema 10
3 ANALIZA PROBLEMA 11
3.1 Kako bi zaposleni rešili problem 11
3.2 Kako se prema literaturi preporučuje rešavanje takvih problema 12
3.3 Predlog studenta kako bi rešio uočeni problem 12
4 ZAKLJUČCI 13
4.1 Rezime rada 13
4.2 Kratak prikaz rešenja 14
LITERATURA 14

Referentni URL