Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Poslovi uvoza i izvoza robe u zakup - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Leasing (engl. leasing, to leas, što znači iznajmiti, uzimati u zakup) posljednjih desetak godina vrlo intenzivno se širi i razvija kao vrlo fleksibilna metoda međunarodnog financiranja investicija. Putem leasinga se uzima u zakup investicijska oprema, primarno industrijska, posebno kompjuterska ili slična, relativno skupa tehnika.

U praksi može doći do različitih oblika leasinga. No, najčešća metoda financiranja investicija preko leasinga vrši se kada se oprema uzeta u zakup plaća iz troškova proizvodnje. Ovo financiranje naročito je prisutno u razvijenim industrijskim zemljama. Kod europskih zemalja do razvoja leasinga dolazi sedamdesetih i osamdesetih godina XX stoljeća. U međunarodnim relacijama danas, leasing poslovanje se udomaćilo, tako da predstavlja veoma detaljno i metodološki i organizacijski razrađen sustav investicijskog financiranja. Poslove leasinga rade skoro sve veće banke.

U ovim poslovima dolazi do kontakta tri osobe: proizvođač opreme, leasing tvrtke i investitora ili zakupca. Najbitniji je odnos između leasing poduzeća ili kompanije i investitora ili zakupca, odnosno zakupoprimca. U praksi, prvo dolazi do kontakta između proizvođača opreme i investitora, tj.. prije nego što će sklopiti ugovor o zakupu s leasing poduzećem, investitor stupa u kontakt s proizvođačem opreme radi specificiranja iste. Nakon toga leasing poduzeće za svoj račun sklapa ugovor o kupoprodaji s proizvođačem opreme, kao i ugovor s investitorom o zakupu. U ovim odnosima se vrlo često javlja i banka sa svojim garancijama ili međukreditiranjem. U praksi se javljaju dvije osnovne vrste leasinga, financijski i operativni leasing. Kod financijskog leasinga, ugovoreni rok zakupa se ne može raskinuti, dok se kod operativnog leasinga precizira otkazni rok, što daje mogućnost raskida zakupnog roka i vraćanja opreme uzete u zakup...

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Nastanak i razvoj leasinga 3
1.2 Pojam i značaj leasinga 3
1.3 Vrste leasinga 4
1.4 Ugovor o leasingu 7
1.5 Pogodnosti i slabosti financiranja leasingom 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13

Referentni URL