Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Podjela menadžerskih poslova u zdravstvenoj ustanovi - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Menadžment i menadžer su termini koji su se do nedavno pojavljivali tek sporadično, dok ih danas susrećemo sve češće u najrazličitijim kontekstima. Razlog tome je činjenica da je menadžment u stvari upravljanje, a potreba za upravljanjem postoji u svim onim organizacijama u kojima postoje ljudi i drugi resursi, kao i rezultati koje treba ostvariti u određenom roku. Stoga se može govoriti o menadžmentu u državnim institucijama i nevladinim organizacijama, te različitim profitnim i neprofitnim organizacijama u privredi, zdravstvu, obrazovanju, sportu i drugim područjima, kao i u kontekstu upravljanja specifičnim kategorijama, pa otud termini kao što su: krizni menadžment, projekt menadžment, marketing menadžment, finansijski menadžment, menadžment promjena, menadžment kvaliteta i sl..

Menadžment je proces povezivanja, koordinacije i usmjeravanja ljudi i drugih raspoloživih resursa kako bi se osiguralo učinkovito ostvarivanje ciljeva poduzeća. Efektivnost podrazumijeva izvršavanje onih aktivnosti koje pridonose realizaciji ciljeva poduzeća, pa se kaže da je suština efektivnosti "raditi prave stvari". Efikasnost znači dobivanje maksimalnih rezultata uz minimalna ulaganja resursa, pa je suština efikasnosti "raditi stvari na pravi način". Efektivnost i efikasnost se često koriste kao dva osnovna mjerila poslovnog uspjeha poduzeća...

S A D R Ž A J


UVOD - 2 -
1.PODJELA MENADŽERSKIH POSLOVA PO HIJERARHIJSKIM NIVOIMA - 3 -
1.1 Poslovi top menadžmenta - 3 -
1.2 Poslovi menadžmenta srednjeg nivoa - 6 -
1.3 Poslovi menadžmenta operativnog nivoa - 7 -
2.PODJELA POSLOVA MENADŽMENTA PO FUNKCIJAMA - 9 -
2.1 Poslovi menadžera medicinske službe - 9 -
2.2 Poslovi menadžera nabavke - 10 -
2.3 Poslovi menadžera finansijsko-računovodstvene službe - 11 -
2.4 Poslovi menadžera pravne službe - 11 -
2.5 Poslovi menadžmenta ostalih službi zdravstvenih ustanova - 12 -
ZAKLJUČAK - 12 -
LITERATURA - 13 -

Referentni URL