Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Organizacija i upravljanje ljudskim resursima u Akademiji Izviđač - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sportski klubovi predstavljaju samotalne organizcione, konzistentne, koherentne i autonomne cjeline, nezavisne u postavljanju ciljeva i odabiru strategija i akcijskih planova za ostvarenje ciljeva. Njihova autonomnost ima relativna ograničenja propisima okruženja, države ili športskih asocijacija, u koja su dobrovoljno učlanjeni. U svojim pojavnim oblicima športski klubvi su vrlo heterogeni, prije svega, po svojoj veličini, postignutim športskim rezultatima i po svrsi postojanja i ciljevima koje posjeduju. Temelj definiranja funkcionalne strukture športskog kluba i odnosa organizacijskih resursa udelovima i cjelini čine orgazacione funkcije koje mogu biti upravljačke, športske i poslovne. Upravljačke fukcije su: Skupština, Upravni odbor i Direktor

Skupština, kao najviši organ upravljanja, utvrđuje i donosi statut, kojim se definiraju uređivanja osnovnih pitanja unutrašnje organizacije i djelovanja, programe aktivnosti i razvoja, prava i dužnosti članova, kompetencije i odgovornosti, bira upravni odbor, usvaja izvještaje o aktivnostima između dva zasjedanja itd.. Upravni odbor, kao izvršno-upravni organ, rukovodi i izvršava zadatke koje mu povjeri Skupština, donosi normativne akte (poslovnik, pravilnike, kriterije itd..), Godišnje planove i programe, usvaja izvještaje. Direktor kao lice s ovlaštenjem, odgovornošću i autoritetom u radu na organiziranju, koordiniranju, odlučivanju i neposrednom izvršavanju zadataka surađuje s tajnikom i drugim poslovnim osobama....

Sadržaj:


UVOD 1
1.1 Rukometna Akademija "Izviđač" 3
1.1.1 Ljudski resursi RA Izviđač 4
1.2 Određivanje broja i vrste ljudskih resursa koji se traže 6
1.3 Testiranje i selekcija zaposlenih 9
1.4 Uloga menadžmenta u planiranju HRM 14
1.4.1 "In flow" aktivnosti 14
1.4.2 "Internal flow" aktivnosti 16
1.4.3 "Out flow" aktivnosti 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22

Referentni URL