Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment ljudskih resursa - teorije motivacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Upravljanje je oduvek bilo predmet interesovanja nauke i ljudske prakse. To interesovanje pocinje od trenutka kada su ljudi počeli da rade zajedno. Upravljanje dobija na značaju posle industrijske revolucije. Tržišni uslovi privređivanja posebno afirmišu kadrove kao kreatore novih rešenja, stvaraoce novih vrednosti i odnosa i kao upravljače u procesu rada i razvoja preduzeća. U nekoliko poslednjih decenija najviše se razvijala oblast upravljanja ljudskim resursima.
Pojam ‘’ljudski resursi’’ pojavio se osamdesetih godina prošlog veka u SAD. Pod ljudskim resursima se podrazumevaju ukupni ljudski potencijali u organizaciji , raspoloživa znanja i iskustva , upotrebljive sposobnosti i veštine , moguće ideje i kreacije , stepen motivisanosti i zainteresovanosti za ostvarivanje organizacionih ciljeva.
Jedan od glavnih faktora za opstanak i razvoj svake organizacije je uspešno upravljanje ljudskim resursima. U preduzetničkom drustvu , briga za kadrove i njihovu motivaciju i specijalizaciju je deo programa za uspostavljanje i razvoj kvaliteta preduzeća. Najproduktivnija su ona preduzeća koja postižu aktivno uključivanje zaposlenih u njihov rad.
U uslovima savremenog poslovanja pojam usluge je postao jako važan i u uslužnim i u proizvodnim preduzećima, pri čemu vrhunski kvalitet usluge mogu da pruže samo zaposleni koji su zaista motivisani. Taj fenomen se u našim uslovima upravo sada aktuelizuje. Nekoliko godina po ostvarenju ekonomske i monetarne stabilnosti u Srbiji sve veći broj preduzeća koja su nastala kao male porodične firme, prerasta u preduzeća srednje veličine sa većim brojem zaposlenih. Pored ostalih izazova koji se u novonastaloj situaciji javljaju pred rukovodiocima ovakvih preduzeća, postavlja se i pitanje od krucijalnog značaja – na koji način motivisati zaposlene da se prema svom poslu odnose upravo na način na koji je od male porodične firme određeno preduzeće postalo ono što je danas.
Kako bi uspešno poslovalo svako preduzeće mora da pronađe optimalnu kombinaciju materijalnih i nematerijalnih podsticaja za svoje zaposlene...

Referentni URL