Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžerski proces izrade i provedbe marketing strategije pratitelja - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


a) Predmet rada


Premet rada predstavlja menadžerski proces izrade i provedbe marketing strategije pratitelja. Stvaranje i održavanje konkurentske prednosti predstavlja specifičan odgovor poduzeća na impulse iz okruženja. Konkurentska prednost je i racionalan način na koji konkretna organizacija može pojaviti ili nadmeće na odabranom tržištu kako bi ostvarila neke svoje posebno definirane ciljeve.

Po definiciji konkurentska prednost (Competitive advangage) je sposobnost poduzeća da stekne superiornost u odnosu na konkurente. Majkl Porter je popularizirao ideju da je tvrtka na dobitku ako gradi relevantnu i održivu konkurentsku prednost. U današnje vrijeme većina prednosti gubi svoju relevantnost, a tek nekoliko njih je održivo. Prednosti su privremenog karaktera. U sve većoj mjeri, tvrtka pobjeđuje ne zbog jedne prednosti već zato što postupno ustanovljava jednu po jednu prednost u odnosu na drugu. Konkurencija je ključ uspjeha ili neuspjeha tvrtke. Konkurencija određuje prikladnost aktivnosti koje mogu doprinijeti rezultatima tvrtke u oblastioma kao što su inovacije, kohezivna kultura ili valjana provedba...

S A D R Ž A J

UVOD - 2 -
a) Predmet rada - 2 -
b) Hipoteze rada - 3 -
c) Cilj rada - 3 -
d) Problem istraživanja - 3 -
e) Metodologija istraživanja - 4 -
1.STRATEGIJA PODUZEĆA - 5 -
2.DEFINIRANJE STRATEGIJSKE SITUACIJE - 8 -
3.ANALIZA TRŽIŠNOG OKRUŽENJA - 13 -
3.1 Analiza internog marketing okruženja - 13 -
3.2 Analiza eksternog marketing okruženja - 14 -
3.2.1 Političko - pravne snage - 15 -
3.2.2 Zakonodavne snage - 15 -
3.2.3 Društvene snage - 16 -
3.2.4 Ekonomske snage - 17 -
3.2.5 Tehnološke snage - 19 -
3.3 Analiza konkurencije - 20 -
4.STRATEGIJE PRATITELJA - 24 -
4.1 Falsifikator - 25 -
4.2 Kloner - 25 -
4.3 Imitator - 25 -
4.4 Adapter - 26 -
5.PRIMJER PODUZEĆA „X“ D.O.O. - 27 -
5.1 Upravljanje marketing miksom Poduzeća X - 28 -
5.1.1 Proizvod - 29 -
5.1.2 Cijena - 30 -
5.1.3 Mjesto prodaje – distribucija - 31 -
5.1.4 Promocija - 32 -
ZAKLJUČAK - 33 -
LITERATURA - 34 -

Referentni URL