Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Korišćenje informacija upravljačkog računovodstva za potrebe motivacije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Danas su poslovanju jedan od glavnih resursa postale pravovremene i kvalitetne informacije. Za menadžment je bitno da pomno prati promene i dešavanja u eksternom okruženju, kako bi se preduzeće prilagodlo zahtevima potrošača, kako bi se uspešnije suprotstavio konkurenciji, bolje prilagodio promenama državne politike itd. Ali isto tako, za menadžment je bitno da poseduje i kvalitetne informacije iz svog internog okruženja, za potrebe utvrđivanja odstupanja u standardnim i planiranim tokovima poslovanja, razgraničenje odgovornosti pojedinih segmenata preduzeća i između ostalog i za potrebe motivacije zaposlenih.
Podršku funkcionisanju motivacione politike u preduzeću putem stimulativnog nagrađivanja predstavljaju i računovodstvene informacije, posebno informacije računovodstva troškova. Te informacije su od izuzetnog značaja, posmatrano iz ugla uspešnog vođenja poslovanja i svih aktivnosti, zato što doprinose ostvarivanju boljeg poslovnog rezultata. Dobitak, kao krajnji finansijski produkt svih aktivnosti privrednog subjekta predstavlja osnovnu pokretačku snagu svih zaposlenih. Njihovo motivisanje, kroz jedan funkcionalan sistem merenja i ocene ostvarenja i po tom osnovu nagrađivanja, doprinosi uspešnosti poslovanja delova i celine preduzeća. Problem je što u preduzećima u Srbiji sistem nagrađivanja čvrsto povezan sa upravljačkim računovodstvom. Bolje povezivanje tih informacija i sistema nagrađivanja bi doprinelo efikasnijem motivisanju zaposlenim i stoga boljim rezultatima poslovanja...
Referentni URL