Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakteristike savremenog managemanta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.preduzeće, ukoliko želi da posluje na najbolji način, da što duže opstaje i ostvaruje dobit, mora da se prilagođava okolini. To je glavna, polazna tačka savremnog poslovanja i menadžmenta.U tom smislu, ključno je analiziranje trenutne situacije, buduće situacije te prognoziranje položaja preduzeća u svim tim okolnostima. Da bi se ove aktivnosti sprovodile na što bolji način, koriste se različiti elementi i metodi strategijskog planiranja i planiranja, a koje ću definisati ovom analizom.


Planiranje je proces kojim se unaprijed određuje šta bi trebalo postići i na koji način bi to trebalo uraditi. Sam proces planiranja je dinamično i kontinuelno procjenjivanje i prilagođavanje izazovima okruženja sa kojima se organizacija suočava.


Planiranje se odvija na svakom nivou organizacije. Na nivou vrhovnog menadžmenta primarna briga je strateško planiranje, koje uključuje namjere cijele organizacije. Strateški planovi moraju biti konvertirani u manje uopštene, operativne ili taktičke planove. U suštini, ovi planovi su dizajnirani tako da se implementiraju ili izvrše planovi vrhovnog menadžmenta, koji su postavljeni na širokoj osnovi. . .

Sadržaj:

I Uvod................. 3
II Pojam planiranja, strategijsko planiranje........ 4
2.1 Stretegija i strategijski menadžment......... 5
2.1.1 Strateški menadžment................ 6
2.2 Metode i tehnike strategijskog menadžmenta i planiranja.. 7
2.2.1 Metod scenarija.................. 7
2.2.2 Swot analiza................... 10
2.2.3 Benčmarking................... 13
III Zaključak.................. 16
IV Literatura ................. 17
Referentni URL