Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Karakteristike i lične osobine rukovodioca i vođa u preduzeću
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Vođenje rata je jedan od najčešćih događaja u istoriji čovečanstva. Zahvaljujući značaju koji ono ima za opstanak,ratovanje se pažljivo proučavalo. Faktori koji doprinose uspehu u ratu prilično su jasni.U osnovi uspeh u ratu,baš kao i u biznisu bazira se na rukovođenju. Drugi faktor - informacija, priprema, organizacija, komunikacija, motivacija i izvršavanje - takođe doprinose uspehu, ali je efikasnost ovih faktora u potpunosti određena ako postoji kvalitet rukovođenja.

Sun Cuova glavna ideja je da bitke ili konkurentske borbe dobija organizacija ili pojedinac koji,na prvom mestu ima najveću konkurentsku prednost,i koja,na drugom mestu čini najmanje grešaka. Konkurentska prednost može da se obezbedi uz pomoć mnogih faktora uključujući superiornu snagu u ljudstvu,superiornu poziciju,superiorno izvršavanje,i inovaciju.Većina poslovnih ljudi lako razume šta je konkurentska prednost.Ali ona nije determinišući faktor uspeha.To su ljudi koji se bore i dobijaju bitke.A najvažnija ličnost u bici je general.

Prema Sun Cuu,idealni general dobija rat pre nego što bitka i počne.On to čini na dva načina: prvo,on razvija svoj karakter tokom vremena; drugo,on stvara kritičku stratešku prednost.Po kineskoj filozofiji karakter je osnov rukovođenja.Ljudi sa superiornim karakterom postaju superioni lideri.Ali general ne razvija svoj karakter preko noći.Stoga,ljudi koji žele da budu lideri moraju da razvijaju svoje liderske karakteristike tokom dugog vremenskog perioda.General zadobije kritičku stratešku prednost postavljajući svoju organizaciju u poziciju sa koje ne moze biti poražena i čeka da mu neprijatelj da priliku da pobedi.On to čini upravljajući informacijama.Idealan general ne čini greške.Idealan general je strpljiv. Idealan general je zagonetan.Sun Cuova vojska je oblikovana po principu onoga što se može označiti kao model "prirodne organizacije".Prirodne organizacije imaju tri karakteristike: ....

SADRŽAJ:

1) UVOD.........................3
2) ULOGA I FUNKCIJA MENADŽMENTA PREDUZEĆA.......4
2.1. Struktura menadžmenta....................5
2.1.1. Strateški menadžment.................5
2.1.2. Operativni menadžment.................6
2.1.3. Menadžment poslovnih funkcija................6
3) RUKOVOĐENJE....................7
3. 1. Tehnička i društvena uslovljenost funkcije rukovođenja........7
3. 2.Metode rukovođenja.....................8
3. 3. Nosioci funkcije rukovođenja.................9
3. 4. Izvršavanje poslova i zadataka................9
4) UPRAVLJANJE I RUKOVOĐENJE................10
5) VOĐSTVO (LIDERSTVO)...................10
5. 1. Pojam i suština vođstva.................10
5. 2 .Karakteristike vođstva...................12
5. 3 .Nosioci vođstva.....................13
5. 4. Menadžment i vođstvo..................14
5. 5. Faktori vođstva......................15
6) TEORIJA I STILOVI VOĐSTVA.................16
6. 1. Klasične teorije i stilovi vođstva...............16
6. 2. Ohajo studije i koncept "Menadžerske mreže".............17
6. 3. Savremena teorija i modeli vođstva..............17
6. 4. Virtualno vođstvo......................18
7) UMEĆE RATOVANJA ZA MENADŽERE "SUN CUOVI PRINCIPI".....19
8) ZAKLJUČAK........................22
9) LITERATURA.......................23
Referentni URL