Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ekološka politika, temeljna, pokretačka snaga održivog razvoja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadžment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetništvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Čovječanstvo je danas izloženo velikom broju egzistencijalnih kriza, među kojima ekološka kriza zauzima posebno mjesto. Do sada čovjek nije bio u stanju stvoriti jedan idealan sistem civilizacije i da izbjegne krizna stanja tog sistema. Ekološka svijest predstavlja neophodnu osnovu daljnjeg, održivog razvoja zaštite okoline. Zajedno sa znanjima i vještinama osigurava osnovu za pomicanje u veće sisteme, šire ciljeve i sofisticiranije razumijevanje uzroka, veza i posljedica koji vladaju u životnoj sredini. Zaštita i unapređenje čovjekove sredine značajan je globalni problem savremenog društva. Njegovo rješavanje inicira, između ostalog i pronalazak načina za racionalno i kompleksno korištenje prirodnih resursa, načina za vođenje aktivne demografske politike i razvijanje i promicanje međunarodne saradnje u području naučnih istraživanja.

Zagađenost i zaštita okoline već više decenija predstavljaju veoma značajan problem čovječanstva, bez obzira na trenutni stepen razvoja društva i proizvodnih snaga u pojedinim dijelovima naše planete. Postojeći problemi se nameću i sve jasnije dolazi do zaključka da zdrave životne sredine nema previše, da su brojni elementi u njoj ugroženi, da je stepen samoregulacije nekih objekata neznatan i da jednom poremećeni ekološki odnosi gotovo ničim i nikada ne mogu biti dovedeni u prvobitno stanje.

Bez obzira na značajne regionalne razlike u stepenu ugroženosti okoline, posebno njene prirodne komponente, planovi, programi i akcije njene zaštite i unapređenja su globalni problem. Savremeno društvo mora brže i bolje shvatiti upozorenje naučnika i stručnjaka o stanju okoline, tj.. činjenice da slobodne, izvorne i nezagađene okoline ima sve manje, a ugrožene, degradirane i devastirane sve više. Druga se širi na račun prve brže nego što se mnogima čini, brže nego što je nauka s kraja naše decenije to mogla utvrditi i prognozirati. Narušavanje ekološke ravnoteže nastaje kao posljedica čovjekove radne djelatnosti, kojom čovjek "prisvaja" prirodu, i stvara proizvode. ...

SADRŽAJ

UVOD 3
1. DEFINICIJE I NAČELA ODRŽIVOSTI 4
2.1. Održivi razvoj 7
2.2. Problemi na putu održivog razvoja 8
2.2.1. Načela Strategije održivog razvoja 8
2.3. Izvori ekološkog prava Evropske Unije 9
2.4. Milenijumska deklaracija Ujedinjenih Nacija 9
2.5. Svjetski samit Rio-92 i proces održivog razvoja 11
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA 14
LITERATURA 16

Referentni URL