Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nadzor prometa i kaznena odgovornost - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U uvjetima velike gustoće prometa povećava se rizik nastajanja prometnih nesreća te s tim u vezi i posredni i neposredni gubici sveukupnog gospodarskog razvoja. Stradavanja u prometu, osim velikih materijalnih šteta, nepovratno nanose štetu i u ljudskim životima. Spoznavši te negativnosti, danas se u svijetu sve više poduzimaju mjere koje će smanjiti negativan trend stradavanja u prometu. Sigurnost cestovnog prometa sve više postaje globalna politika gotovo svih europskih zemalja, a ne, kao do sada, skup pojedinih aktivnosti neke zemlje. Republika Hrvatska jedna je od tranzicijskih zemalja koja je među prvima uvela program suzbijanja negativnog trenda stradavanja u prometu, pri čemu je sustav preventivnog djelovanja bio osnovni oblik edukacije sudionika u prometu s ciljem širenja prometne kulture i upoznavanja s opasnostima koje prijete zbog nepoštovanja prometnih propisa. U tome je posebnu ulogu imalo Ministarstvo unutarnjih poslova. Naime prvi prijedlog Nacionalnog programa Vladi Republike Hrvatske uputilo je upravo to ministarstvo. Pozitivni rezultati provođenja Nacionalnog programa do sada pokazuju da, uz poduzete represivne mjere, preventivno djelovanje i te kako utječe na smanjenje stradavanja u cestovnom prometu.

Povećanje populacije i sve različitije ljudske potrebe utječu na rast prometa u cijelosti bez obzira radi li se o zračnom, vodnom ili kopnenom. U dijelu kopnenog prometa od posebnog je značaja cestovni segment. Kontinuirani rast prometa na cestovnim prometnicama jednako se odražava kako na teretni tako i na putnički promet. Postojeće stanje i trendovi ukazuju na sve veće probleme u zagušenjima cestovnog prometa što se posebno očituje u gradovima. Da bi se ova pojava donekle ublažila ili barem postavila u određene okvire, neophodno je provesti sustavno nadziranje prometa.


Sadržaj:


1 UVOD 3
2 Nadzor prometa 4
2.1 Uloga nadležnih organa 4
2.2 Sustavi za nadziranje prometa 6
3 Kaznena odgovornost 7
3.1 Povijesni pregled prometne kaznene odgovornosti 9
3.2 Aktualna prometna kaznena djela 10
4 ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL