Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga IT u pouzdanosti lanaca snabdevanja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


"Logistika je funkcija odgovorna za kretanje sirovina kroz lanac snabdevanja – kada lanac snabdevanja predstavlja seriju aktivnosti organizovanih u cilju kretanja sirovina na njihovom putu od dobavljača do krajnjih potrošača.."

Poslednjih godina najprofitabilnije svetske kompanije, koje su po pravilu istovremeno povećavale svoje tržišno učešće i prostornu disperziju svojih aktivnosti imaju sve više problema u domenu optimizacije karika u lancu snabdevanja ispred i iza njih. Stari načini upravljanja robnim i informacionim tokovima se brzo zamenjuju novim metodološkim tehnikama i tehnologijama.

Era logističkog menadžmenta koji parcijalno optimizuje robne tokove unutar jednog sistema se menja novim konceptima, poslovnim praksama, inovacijama i idejama koje su usmerene na pomeranje granica između različitih kompanija u jednom distributivnom kanalu, od primarnog proizvođača pa sve do finalnog potrošača. Upravljanje lancem snabdevanja postaje sve više prisutan termin u poslovnoj praksi, dok sa druge strane javljaju sve relevantniji svetski teorijski doprinosi.

Sadržaj :

UVOD 3
1 Uloga IT u pouzdanosti lanaca snabdevanja 4
1.1 Definisanje lanca snabdevanja 4
1.2 Uloga IT u lancu snabdevanja 8
1.3 Struktura lanca snabdevanja 10
1.4 SCM sistem 17
1.5 Tokovi informacija u logističkom lancu snabdevanja 18
1.6 Sistemi za upravljanje lancima snabdevanja (SCM) 19
ZAKLJUČAK 20
LITERATURA 22
Referentni URL