Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje biznis projektima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Današnji biznis projekti podrazumevaju određeni broj učesnika u realizaciji samog projekta, manji ili veći obim, različite, ponekad i veoma duge rokove trajanja, finansijske podloge koje mogu biti neverovatno velike i mnogo drugih faktora. Velikoj složenosti realizacije savremenih projekata, pored mnogobrojnih faza i aktivnosti i njihove povezanosti, posebno doprinosi i veliki broj učesnika u realizaciji projekta, i to kako preduzeća, tako i pojedinačnih kadrova.

U realizovanju investicionih i razvojnih projekata sem investitora učestvuje i veliki broj firmi - projektantske, inženjering i konsalting kompanije, glavni izvođač sa velikim brojem kooperanata u oblasti građevinskih radova i montaže opreme, uređaja i instalacija, razni isporučioci opreme, uređaja, materijala i delova, i dr.

Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Počeci razvoja Project managementa 2
1.2 Definisanje biznis projekta 3
1.3 Životni vek projekta 4
1.4 Upravljanje biznis projektima 6
1.4.1 Upravljanje ljudskim resursima projekta 10
1.4.2 Rukovodilac projekta i projektni tim 11
1.5 Upravljanje kvalitetom projekta 15
1.6 Metode i tehnike menadžmenta projektima 16
1.7 Metode i tehnike Project Management-a 17
1.8 Upravljanje biznis projektom u kompaniji INEA - OBS metod 18
1.8.1 Organizaciona struktura kompanije INEA 21
ZAKLJUČAK 24
LITERATURA 25
Referentni URL