Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Gustav Klimt
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Klimt je austrijski slikar i dekorater. Istaknut predstavnik bečke Secesije. Slika većinom alegorijsko-simboličke kompozicije sa nagim figurama i u plošno apliciranim dekorativnim kolorističkim skalama. Njegova ornamentalna faktura i karakteristična stilizacija utjecala je tkz. Jugent stil u umjetničkom obrtu.
Cilj ovog istraživačkog rada je bilo donijeti zaključke o umjetničkom radu Gustava Klimta sa crticama njegovog privatnog života. Rad se sastoji od pet poglavlja.

Prvo poglavlje prati mladenaštvo Gustava Klimta i njegovo stvaranje tokom tog perioda. Već kao mlad se dokazao kao vrstan slikar koji se bavio u suradnji sa svojim bratom i prijateljem u oslikavanju unutarnjosti javnih građevina. Beč u kojem je odrastao i djelovao je cvjetao u svakom segmentu samo što mu je falio revolucionarni duh umjetnosti. Klimt se suprotstavljao tadašnjim nametnutim principima umjetnosti. Ova faza njegovog odvajanja od konzervativnog načina slikanja i suprotstavljanja tadašnjim bečkim principima umjetnosti je istraživan u drugom poglavlju maturalnog rada. Osniva Bečku secesiju i odvaja se od tradicionalizma, prikazuje nage žene što je u ono doba bilo nedopustivo.

Sadržaj

Uvod………………………………1
1. Djetinjstvo i doba tradicionalizma……………...2
2. Osnivanje Bečke secesije i period buntovnog stvaralaštva………..6
3. Zlatna faza i napuštane Secesije…………….12
3.1. Faza egzotičnih detalja i pozitivnih kritika………….15
4. Kraj zlatne faze i prelazak na šarene i cvjetne motive…….17
5. Odlazak Gustafa Klimta…………19
Zaključak………………………20
Literatura………………………21
Referentni URL