Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Menadžment malog biznisa 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U odnosu na potreban lični preduzetnički potencijal kao primarni faktor, planiranje malog biznisa predstavlja sekundarni faktor poslovne uspešnosti samostalnog preduzetnika.

Kada je reč o karakteru planiranog biznisa, treba istaći da planiranje predstavlja startnu i najvažniju poslovnu aktivnost potencijalnog preduzetnika preko koje se on, pored ostalog, transformiše u aktivnog preduzetnika. Slično se odnosi i na aktivnog preduzetnika koji izradom svog biznis plana po pravilu radikalno menja svoj današnji mali biznis. U oba ova slučaja kroz planiranje biznisa preduzetnik operaciono razrađuje odabranu poslovnu ideju i proverava njenu praktičnu efektivnost.

Vlasnička i vodeća uloga preduzetnika u njegovom odabranom malom biznisu proističe iz činjenice da on, u uslovima tržišta, odabira sopstvenu poslovnu ideju i ulaže svoj lični kapital u odgovarajući mali biznis. Međutim, u našoj tekućoj preduzetničkoj praksi usled dominirajućeg opšteg nepoznavanja suštine u uloge biznis planova, njihovom izradom se u osnovi bave ne sami preduzetnici već njihovi odabrani konsultanti, i to prvenstveno radi dobijanja potrebnih kreditnih sredstava. Takve biznis planove naši preduzetnici niti razumeju niti ih koriste u organizovanju i vođenju svog malog biznisa.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Rezime biznis plana 2
1.2 Razlozi za bavljenjem proizvodnjom košnica 3
1.2.1 Raspoloživi radni potencijali 4
1.2.2 Mogućnosti razvoja 4
1.3 Projekcija razvoja proizvodnje 4
1.3.1 Parametri planirane proizvodnje 5
1.3.2 Plan prodaje proizvoda 5
1.3.3 Plan nabavke repromaterijala 5
1.4 Tehnologija i organizacija proizvodnje 6
1.4.1 Tehnologija planirane proizvodnje košnica 6
1.5 Organizacija planirane proizvodnje košnica 9
1.5.1 Potrebna struktura zaposlenih 10
1.6 Sredstva za planiranu proizvodnju 10
1.6.1 Struktura objekta 10
1.6.2 Struktura osnovne opreme 11
1.6.3 Priprema objekta i opreme 11
1.6.4 Potreban repromaterijal za proizvodnju košnica 11
1.7 Ostvarivanje planirane proizvodnje 12
1.7.1 Plan investicionih aktivnosti 12
1.7.2 Strategija vođenja investicija 12
1.7.3 Poslovanje u planskom periodu 12
1.7.4 Menjanje planiranog razvoja 12
1.8 Finansijska analiza projekta 13
1.8.1 Struktura i vrednost ulaganja 13
1.8.2 Konstrukcija finansijskih ulaganja 13
1.8.3 Plan prihoda i rashoda 15
1.8.4 Stopa akumulativnosti (SA) 16
1.8.5 Vreme vraćanja ulaganja (VVU) 16
1.8.6 Projekcija poslovnih rezultata 17
1.9 Ocena efikasnosti programa 17
1.9.1 Ekonomska ocena programa 17
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22
Spisak prikaza i tabela 22
Referentni URL