Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Planiranje kao faza procesa menadžmenta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Funkcije menadžmenta su: planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola.
Planska funkcija predstavlja polaznu aktivnost menadžmenta, a ostale funkcije proizilaze iz nje, jer praktično sprovode planske odluke. Planiranjem se određuju ciljevi organizacije i načini njihovog ostvarenja.

Značajan deo procesa planiranja i menadžmenta uopšte je proces donošenja odluka. On se sastoji iz 3 faze:
1. Identifikacija potrebe za donošenjem određene odluke – sledi prikupljanje činjenica i razvoj realnih alternativa
2. Procena alternativa i izbor najbolje – najboljeg rešenja
3. Realizacija odabranog rešenja (alternative) i procena njene realizacije

Organizovanje podrazumeva izbor prave organizacione strukture i kombinacije ljudskih i ostalih resursa u skladu sa planom određenim aktivnostima. Organizovanjem se planovi pretvaraju u akciju, a planirani zadaci dodeljuju se pojedincima, ili grupama.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Planiranje u menadžmentu 2
1.2 Dimenzije planiranja 7
1.3 Tehnološko planiranje 9
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 16
Referentni URL