Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lazićevo stanovište o promeni Jugoslovenskog društva devedesetih
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U svojoj knjizi U susret zatvorenom društvu Lazić je još 1987. pokazao da je socijalizam klasno društvo novog tipa bez unutrašnjih potencijala za društvene promene. U pomenutoj knjizi Lazić je analizirao početak kraja socijalističkog društvenog poretka, a u najnovijoj koja je pred čitaocem reč je o kraju početka stvaranja novog poretka na ruševinama prethodnog. U međuvremenu je socijalizam u Evropi doživeo slom. Mnogi su se prerano ponadali da su politički pluralizam i tržišna ekonomija utabane staze kojima će građani Istočne i Srednje Evrope pohrliti u društvo obilja i slobode.

Suprotno tome, Srbija još prolazi kroz tegobnu postsocijalističku transformaciju. Mladen Lazić je u knjizi Čekajući kapitalizam uspešno sintetizovao rezultate svojih dvadesetogodišnjih teorijskih i empirijskih istraživanja društvene strukture i društvenih promena u procesu postsocijalističke transformacije u Srbiji. Beketovski intoniranim naslovom svoje knjige Lazić je izrazio nedoumicu o tome da li smo kao društvo izašli iz socijalizma i da li ćemo, kada, i kako ući u kapitalizam i o kakvom je to kapitalizmu reč: političkom, divljem, liberalnom ... Iz socijalizma smo tvrdi Lazić izašli, jer on podrazumeva jedinstven politički, ekonomski i kulturni monopol, a toga danas nema kako u celini društvenog sistema tako ni u jednom njegovom podsistemu. Što se kapitalizma tiče Lazić polazi od njegova dva bitna određenja.

Sadržaj

UVOD 3
1 Društveni faktori raspada Jugoslavije 4
1.1 Spoljni činioci 4
1.2 Unutrašnji činioci 5
2 Slom socijalističkog društva 7
3 Promene materijalnog standarda 12
4 Razaranje društva i moderni identitet 14
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 17
Referentni URL