Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Insulin
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Insulin je protein, glavni hormon u regulaciji metabolizma masti i ugljenih hidrata u organizmu čoveka. Insulin utiče na ćelije u jetri, mišićima i masnom tkivu da glukozu iz krvi skladišti u jetru i mišiće u vidu glikogena.
Insulin ima mogućnost da zaustavi korišćenje masti kao izvora energije time što inhibira glukagon koji je inače njegov antagonist. Insulin se u krvi oslobađa konstantno i u optimalnim vrednostima, kako bi na pravi način otklonio sav višak glukoze i time otklonio štetni efekat iste. U određenim slučajevima metaboličkih poremećaja (šećerna bolest) nema dovoljne produkcije insulina, pa višak glukoze u krvi može štetno da deluje.

Pored predhodno navedene, inače glavne uloge insulina, on takođe ima i druge uticaje na čoveka, kao što su vaskularna komplijansa.
Humani insulin je peptidni hormon sastavljen od 51 aminokiseline, težine 5808 Da (daltona). Produkuju ga ćelije Langerhansovih ostrvaca endokrinog pankreasa.

Sadržaj

1. Uvod ............. 3
2. Otkriće insulina....... 4
3. Hemiske i fizičke osobine ....... 5
4. Biohemiska uloga........... 6
5. Dobijanje insulina……… 7
6. Način primene leka insulina...... 8
7. Literatura ........ 9
Referentni URL