Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metode ostvarivanja online kredibiliteta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prisustvo firme na Internetu nikako ne bi trebalo da bude bukvalno prenesena brošura ili propagandni letak. Internet prisustvo ne bi smjelo da podrazumijeva samo predstavljanje proizvodnog programa firme, eventualno sa cjenovnikom i kontaktima na web prezentaciji. Cilj kvalitetnog prisustva firme na Internetu treba koncipirati kao stalnu komunikaciju sa potencijalnim, ostvarenim i stalnim klijentima, ili poslovnim partnerima, radi poboljšanja prodaje proizvoda i usluga. Jedini ispravni način poslovne komunikacije u online okruženju je razumevanje korisnika i njegovih potreba, kao i predstavljanje kvalitetnog pristupa firme na Internetu. Prisustvo firme na Internetu ima smisla i doneće uspjeh ukoliko je adekvatno osmišljena strategija marketinga i poslovanje firme na Internetu. Predstavljanje proizvoda i usluga i objavljivanje kontakata na sajtu je samo jedan mali segment mogućnosti upotrebe ovog medija. Pošto je Internet, prije svega, komunikacioni medij, kvalitet prisustva firme na Internetu značajno će se povećati ukoliko se iskoristi ovaj potencijal kroz ostvarivanje stalne komunikacije sa potencijalnim, ostvarenim i stalnim klijentima ili poslovnim patrnerima, radi poboljšanja prodaje proizvoda i usluga.

Uspjeh firme u realnom svijetu ne znači automatski i uspjeh na Internetu. Mnogo se češće dogodi da firma svojim prisustvom pokvari teško stečeni kredibilitet, nego obrnuto. Veoma je malo naših firmi koje su svoje Internet prisustvo u startu bazirale na korišćenju njegovih mogućnosti u komunikaciji sa zainteresovanim korisnicima. Stvaranje online kredibiliteta podrazumijeva davanje kvalitetnih besplatnih informacija iz oblasti djelovanja firme, a koje će zainteresovati korisnike toliko da će zapamtiti i u svom bookmarku ili e-mail adresaru sačuvati informaciju o firmi.

Sadržaj

1 UVOD 3
2 Prisustvo firme na internetu i online reputacija 4
3 Ostvarivanje online kredibiliteta 6
4 Upravljanje kredibilitetom i odrijeđivanje kvaliteta prezentacije 10
5 ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL