Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Integrirano marketing komuniciranje u političkom marketingu - magistarski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

„Narod u politici ponajprije vodi strast, zatim strah i tek na kraju interes“ .

Stjecanjem političke moći pojedinci i stranke ne stječu samo moć utjecaja na ob-likovanje političkog nego i cjelokupnog života javnosti. Ubrzan razvoj medija masov-nog komuniciranja doprinio je i razvoju različitih sredstava i tehnika političkog marke-tinga. Takav razvoj ujedno zahtijeva prilagođavanje političkih kampanja i programa od kojih na plodno tlo nailaze samo one prilagođene novom komunikacijskom okruženju.
Izborne kampanje u političkom marketingu oblikuju se prema svim pravilima društvenog spektakla. Neki bi rekli da se na ovaj način politika „srozava“, a ustvari ona postaje samo dio zabave. Politički marketing nova je grana unutar marketinga kao, spe-cifično ekonomsko-teorijske discipline orijentirane na političko tržište.

Cilj ovog rada je pokušati prikazati značaj Integriranog marketing komuniciranja kao srži komunikacije političkog marketinga, a vezana za evikasnost komunikaciskih kampanja sa glasačima i to na primjeru organiziranja i djelovanja političkih stranaka i kandidata u Bosni i Hercegovini i Sjedinjenim Američkim Državama. Ovim radom sag-ledat ćemo proizvod političkog marketinga putem TV promotivnih kampanja i direk-tnog komuniciranja na sasvim dva različita geografska i socijalna područja. Također, ovim radom će se potvrditi jedinstvenost veza metoda i tehnika integriranog marketing komuniciranja sa političkim marketingom. Iako je okosnica na komunikaciji u političkoj kampanji u ove dvije države, neće se zaobići i drugi svjetski i europski primjeri zani-mljivi za datu temu.
Rad započinje sa poglavljem o prikazu političke komunikacije. Iako se krenulo od srži problema, bez poglavlja o komunikaciji u nastavku svakako se ne bi stvorila cje-lokupna slika. Društveni marketing i utjecaj društvenih procesa razmatra se u poglavlju pet u odnosu demokratije i marketing u politici (poglavlja 6.), dok u sedmom poglavlju saznajemo nešto više o teoriji javnog izbora. Ovo poglavlje se odnosi i na teoretske postavke marketinga u politici, te paralelnosti sa marketingom u ekonomiji.
Referentni URL