Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Roboti šivači
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Odevanje je jedna od najelemetarnijih potreba ljudskog društva. Odeća je sastavni i neophodni deo čovekovog života u pogledu njegove zaštite i opstanka. Ona omogućava čoveku da se prilagodi u živi u najrazličitijim klimatskim uslovima. Zahvaljujući toplotno-izolacionim osobinama tekstilnih materijala od kojih je odelo izrađeno, ono može da štiti telo od velikog odavanja toplote u uslovima niskih teperatura, tj. od suvišnog primanja toplote pri visokim teperaturama okoline. Takođe, štiti čoveka od različitih atmosferskih prilika, ali istovremeno treba da bude propustljiva za vazdušna strujanja i cirkulacije vodene pare, jer je odeća važan regulator telesne toplote putem isparivanja i odvođenja vlage sa površine tela. Odeća je, takođe važan estetski faktor, njome ljudi ulepšavaju svoje telo, ili skrivaju različite nedostatke.

Razvoj tehnologije izrade odeće razijao se kroz različite periode razvitka ljudskog društva. U kamenom dobu sredstva za izradu odeće bila su primitivna i sastojala su se od igli koje su bile napravljene od kostiju životinja. Pomoću njih šivena je odeća od životinjske kože. Igle od kostiju i rogova kasnije su zamenjene iglama od bronze, a u ranom srednjem veku iglom od čelika. Pre pronalaska prelice i tačnog razvoja bilo je pokušaja da se ručno šivenje zameni mehaničkim, ali bez uspeha. 1775. godine u Londonu je pantenirana prva šivaća mašina od Čarsla Vajzentala koja je šila pomoću igle sa dva vrha i ušicom 1790. godine Tomas Zajdn konstruisao je mašinu koja je šila sa jednom iglo koja je umesto ušice imala kukicu.


SADRŽAJ

UVOD 3
1. Tehnološki proces šivenja 5
2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE INTELIGENTNIH MAŠINA ZA ŠIVENJE 6
3. VRSTE INTELIGENTNIH MAŠINA ZA ŠIVENJE 8
4. PODELA I PRIMENA INTELIGENTNIH MAŠINA ZA ŠIVENJE 10
5. ZNAČAJ U SAVREMENOM DOBU 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17
Referentni URL